Nieuwsbericht Vervangende inzameldagen afval met feestdagen

Publicatiedatum: 15 december 2015 11.00 uur

In verband met de feestdagen is de inzameling van afval van 1e Kerstdag verplaatst naar een andere dag en komt de inzameling op nieuwjaarsdag 1 januari te vervallen. Met ingang van 2016 zijn er andere inzameldagen en inzamelroutes. Raadpleeg hiervoor uw persoonlijke afvalkalender. Deze ontvangt u half december.

Afvalinzameling feestdagen

Tijdens de vervangend ophaaldag wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat uw afval vroeger wordt opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom zo vroeg mogelijk (07.30 uur) buiten.

Let op! Twee keer gft-afval achter elkaar
In de oneven weken wordt gft-afval ingezameld. Omdat 2015 eindigt met een oneven week (week 53) en 2016 begint met een oneven week, wordt er dus twee weken achter elkaar gft-afval ingezameld. Dit heeft tevens tot gevolg dat restafval in de even week 52 van 2015 wordt ingezameld en daarna in de even week 2 van 2016. Hier zitten drie weken tussenl

PMD-afval
Inzameling PMD-afval (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen & drankenkartons)

Op woensdag 23 december (als plaatsvervangende dag voor de inzameling op vrijdag 1e Kerstdag) en op donderdag 24 december (regulier) kunt u weer plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD-afval) kwijt aan de inzameldienst.

In de Afvalwijzer 2015 staat dinsdag 23 december als vervangende inzameldag voor PMD aangegeven. Dit is niet correct. Dit moet zijn woensdag 23 december!