Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vertraging werkzaamheden door nieuwe landelijke PFAS-normen

Gepubliceerd op: 11 september 2019 12:30

graafwerkzaamheden
Onlangs maakte de Staatssecretaris van Milieu bekend dat er nieuwe normen en een handelingskader zijn voor zogenaamde poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in grond. Met als gevolg dat iedereen die grond of baggerspecie wil afvoeren door middel van een onderzoek moet aantonen dat de grond voldoet aan de normen. Er zijn maar enkele laboratoria die dit onderzoek doen. Daardoor lopen de wachttijden inmiddels op tot enkele maanden. Dit betekent dat ook de gemeente geconfronteerd wordt met vertraging van projecten en werkzaamheden.

Wat zijn PFAS-stoffen?

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn stoffen die door de mens gemaakt zijn en die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS worden toegepast in alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Ze hebben negatieve milieueigenschappen en zijn goed oplosbaar in water. Hierdoor verspreiden ze zich makkelijk, zijn ze moeilijk te scheiden en nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Wat is het gevolg van de nieuwe PFAS-normen in de bodem?

Door de landelijke PFAS-normen is de bestaande bodemkwaliteitskaart niet meer bruikbaar. Een gemeente moet hierdoor bij alle gevallen ervan uitgaan dat de grond die moet worden afgevoerd, mogelijk verontreinigd is. Dat betekent dat iemand (bijv. aannemers, wegenbouwers, bouwbedrijven, gemeente) die grond of baggerspecie wil afvoeren door middel van een onderzoek moet aantonen dat de grond aan de normen voldoet. Er zijn in Nederland slechts enkele laboratoria. De wachttijd loopt hier inmiddels op tot enkele maanden. Dit heeft gevolg voor de uitvoering van werkzaamheden en projecten. Daarnaast kan ook wachttijd ontstaan bij het controleren van de onderzoeksrapporten door de RUD[KS1] .

Wat nu?

De gemeente inventariseert op dit moment voor welke werkzaamheden en projecten de nieuwe landelijke PFAS-normen gevolgen hebben. Hierbij gaat het in elk geval al om de volgende locaties en werkzaamheden:

 • Riool Korte Raarberg
 • Aanleg waterbuffers
 • Aanleg gasleiding Volderstraat, Bunderstraat, Genzon
 • Aanleg waterleiding Proost de beaufortstraat
 • Aanleg parkeerplaats Molenveldweg
 • Herinrichting Humcoven
 • Asfalt onderhoud Meerstraat
 • Brug Geuldalweg
 • Onderhoud greppels
 • Klein onderhoud wegen
 • Kolk en huis aansluitingen riool
 • Vernieuwing/verplaatsen lichtmasten
 • Aansluitingen Enexis en WML

Omwonenden en andere betrokken partijen worden hierover geïnformeerd. Op korte termijn zit er namelijk niks anders op dan de benodigde onderzoeken uit te voeren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het probleem aangekaart bij de Staatssecretaris, met de vraag op korte termijn met een oplossing te komen. Alle gemeenten worden hier namelijk mee geconfronteerd.

Op langere termijn krijgt de bodemkwaliteitskaart een update (start op regionaal niveau: eerste kwartaal 2020). Totdat de nieuwe bodemkwaliteitskaart klaar is, moet de gemeente bij bodemwerkzaamheden uitgaan van uitgebreid bodemonderzoek, langere doorlooptijden en hogere kosten door het uitgebreidere onderzoek.

Grondafvoer particulieren naar milieupark

Ook de grond die particulieren aanbieden bij het milieupark moet onderzocht worden op basis van de landelijke PFAS-normen. De wachttijd bij de laboratoria heeft ook gevolgen voor de opslag van grond bij het milieupark (en de kosten hiervan). Milieuparken kunnen de grond namelijk niet afvoeren, voordat de grond is onderzocht en akkoord bevonden. We verwachten dat de milieuparken hierdoor op een bepaald moment geen grond meer kunnen aannemen, omdat de afvoer vertraagd.

Informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl