Nieuwsbericht Versterking gezocht voor het secretariaat van de Douzelage

Publicatiedatum: 24 juni 2016 10.35 uur

Douzelage
Douzelage draagt bij aan de Europese eenwording door het organiseren van bijeenkomsten, uitwisselingen en internationale projecten. In deze organisatie zijn vrijwilligers actief om projecten op te zetten en activiteiten te organiseren tussen de 28 partnergemeenten in Europa.

De Douzelagewerkgroep in de gemeente Meerssen bestaat uit 10 vrijwilligers. Samen met de inwoners van de gemeente Meerssen en de andere zustersteden worden veel activiteiten ontplooid. Om u een idee te geven: uitwisselingsprojecten vanuit middelbare scholen op sportief gebied, cultureel gebied of anderszins, projecten tussen de Douzelagegemeenten (op het gebied bijv. duurzame ontwikkeling), het op de kaart zetten van 'Via Douzelage' (Douzelage-gemeenten via 'hike or bike' verbonden) en werken aan gezamenlijke publicaties.

Versterking secretariaat Douzelage gezocht

Omdat de voorzitter van de werkgroep Meerssen Annigje Kruytbosch onlangs is benoemd tot President Douzelage Europe zijn wij op zoek naar een enthousiaste dame of heer die ons secretariaat wil komen versterken. Het takenpakket is breed en divers. Beheersing van de engelse taal in woord en geschrift is een must. U moet bekend zijn met het gebruik van sociale media en vlotte computervaardigheden zijn een absolute pré. Er is eveneens ruimte voor een (bescheiden) vergoeding van uw werkzaamheden.

Interesse? Vragen?

Neem contact op met Annigje Kruytbosch, telefoon 06-51525466.
Meer informatie: www.douzelagemeerssen.nl