Gemeente Meerssen | Verkiezingspagina uit Weekblad de Geulbode van 3 maart 2021

Nieuwsbericht Verkiezingspagina uit Weekblad de Geulbode van 3 maart 2021

Gepubliceerd op: 02 maart 2021 12:00

Tweede Kamerverkiezingen
Breng uw stem uit tijdens Tweede Kamerverkiezingen


Beste inwoners,

Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. De plek waar veel belangrijke beslissingen worden genomen over zaken die alle inwoners van ons land raken.
Door corona is alles anders. Maar ook in deze bizarre tijd is het heel belangrijk uw stem uit te brengen. Een belangrijk recht dat wij bezitten als inwoners van Nederland. Of je nu voor het eerst gaat stemmen of voor de zoveelste keer: elke stem telt. Ook de uwe!

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz
Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt gaan stemmen. Zo is het voor de mensen van boven de 70 mogelijk om per brief te stemmen. Voor kiezers die tot een corona-risicogroep behoren, zijn op maandag 15 en dinsdag 16 maart in onze gemeente twee stemlokalen geopend. U kunt ook altijd iemand anders machtigen uw stem uit te brengen. In het stemlokaal worden de coronamaatregelen nageleefd. We houden afstand, zijn nooit met te veel mensen in het stemlokaal en alles wordt steeds gedesinfecteerd.

Verkiezingen in coronatijd: ze zijn een beetje anders, maar net zo belangrijk als altijd!
Dus beslis mee, pak die rode potlood ter hand en breng uw stem uit!

Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester van Meerssen

Veilig stemmen

In verband met het coronavirus doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen.

Zo gelden er op alle stembureaus strikte hygiëneregels. Alles wordt voortdurend gedesinfecteerd. Onze stembureauleden dragen allemaal een mondkapje/faceshield en handschoenen. Er worden bovendien kuchschermen geplaatst. De stembureauleden zien erop toe dat alle bezoekers 1,5 meter afstand houden en er niet te veel mensen binnen zijn in een stembureau.

Kiezers die hun stem uitbrengen, moeten verplicht een mondkapje dragen en bij binnenkomst hun handen ontsmetten. Bij uw stempas ontvangt u de gezondheidscheck van het RIVM. Lees deze goed door voordat u gaat stemmen. Moet u één van de vragen van de gezondheidscheck met 'JA' beantwoorden, machtig dan iemand anders om namens u te stemmen. Kom dan niet zelf!

Tweede Kamerverkiezingen

Uw stempas

Alle stemgerechtigde inwoners hebben inmiddels hun stempas in de brievenbus gekregen. Ook de kandidatenlijst ontvangt u binnenkort per post. Hierop staan alle partijen en hun kandidaten.

Uw stempas kwijt?
U kunt tot uiterlijk 12 maart 17.00 uur een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan via DigiD op www.meerssen.nl/verkiezingen of bel Team Verkiezingen van de Gemeente Meerssen, tel. 14 043.

De stembureaus

De stembureaus zijn op woensdag 17 maart open van 07.30-21.00 uur.

Kiezers die tot een corona-risicogroep behoren
Kiezers die tot een corona-risicogroep behoren, mogen eerder hun stem uitbrengen. Dat kan op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart tussen 07.30-21.00 uur bij een van de volgende locaties: Gemeentelijk KCC / Gemeentehuis, Markt 50 in Meerssen of Gemeenschapshuis de Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. Dit is vooral bedoeld voor mensen uit de risicogroepen!

Kiezers die wonen in zorgcentrum Beukeloord, Avé Maria of de Wilgenhof kunnen stemmen bij een mobiel stembureau dat op maandag 15 maart tot bij het zorgcentrum komt. Dit mobiele stembureau is enkel bestemd voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, die verblijven op deze locaties. 

Alle overige kiezers
Alle andere stemgerechtigde inwoners kunnen hun stem uitbrengen op woensdag 17 maart tussen 07.30-21.00 uur bij een van onderstaande stembureaus:

Meerssen/Rothem
Bestuurscentrum (KCC), Markt 50
Gymzaal Meerssen-West, Past. N. de Reimsstraat 41
Gemeenschapshuis de Stip, Past. Dom. Hexstraat 10
Gemeenschapshuis de Koel, Past. Geelenplein 6

Bunde
Scoutinggebouw Bunde, Kloosterweg 55
Basisschool Franciscus, Schoollaan 2
Gemeenschapshuis de Auw Kerk, Burchtstraat 2
Gymzaal de Koprol, Lindenlaan 69

Geulle
Harmoniezaal, Hulserstraat 77
Gymzaal Moorveld, Hagendoornweg 2

Ulestraten
Gemeenschapshuis d'n Huppel, Dorpstraat 1
Gymzaal Ulestraten, Kasteelstraat 9

Alle locaties zijn toegankelijk voor minder validen

Dit overzicht staat ook op de achterzijde van de kandidatenlijst. Op www.meerssen.nl/verkiezingen vindt u altijd een actueel overzicht. Het is namelijk altijd mogelijk dat tot op de dag van de verkiezingen een stembureau wordt verplaatst als gevolg van extra coronamaatregelen.

Tweede Kamerverkiezingen
Briefstemmen: voor 70 jaar en ouder

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen kan per brief gestemd worden. Dit geldt alleen voor kiezers van 70 jaar en ouder. Zij ontvangen van de gemeente per post een briefstempakket met informatie en instructies over het briefstemmen. Let op! Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen een briefstem per post uitbrengen, maar ze mogen ook zelf gaan stemmen met hun stem(plus)pas of een volmacht afgeven. Meer uitleg hierover vindt u in de informatie die u per post ontvangt.

Legitimatie verplicht

Als u gaat stemmen, neemt u uw stempas en identiteitsbewijs mee. Iedere kiezer moet zich kunnen legitimeren met een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Dit id-bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dus geldig tot 18 maart 2016 of later.

Stemmen in een andere gemeente

Met de stempas die u ontvangt, kunt u alléén stemmen bij de stembureaus in de gemeente Meerssen. Wilt u uw stem uitbrengen in een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan via www.meerssen.nl/verkiezingen (met DigiD) of bel Team Verkiezingen van de Gemeente Meerssen, tel. 14 043. Dat kan tot uiterlijk 12 maart 17.00 uur.

Stemmen door iemand te machtigen

Kunt u zelf niet gaan stemmen, dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan op twee manieren:

1. Achterkant van uw eigen stempas
U kunt iemand die ook in de gemeente Meerssen woont uw stem laten uitbrengen met een volmacht. Dit doet u door de achterkant van uw eigen stempas in te vullen. Lees de instructie op de achterkant goed door. De persoon die namens u stemt, moet een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. Dit mag ook een duidelijke foto op een mobiele telefoon of tablet zijn. De persoon die namens u stemt, mag zelf maximaal drie volmachtstemmen uitbrengen. Hij/zij moet dit tegelijk doen met het uitbrengen van zijn/haar eigen stem.

2. Een schriftelijke volmacht aanvragen
Als u iemand buiten de gemeente Meerssen uw stem wilt laten uitbrengen, kunt u hiervoor bij Team Verkiezingen een schriftelijke volmacht aanvragen tot uiterlijk 12 maart, 17.00 uur. Dat kan via www.meerssen.nl/verkiezingen (met DigiD) of bel Team Verkiezingen van de Gemeente Meerssen, tel. 14 043.

Tweede Kamerverkiezingen
Nieuwe stempas, volmacht of kiezerspas aanvragen

Let op: uw aanvraag moet uiterlijk 12 maart om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.

Vragen?

Kijk op www.meerssen.nl/verkiezingen en www.elkestemtelt.nl. Vindt u hier niet de informatie die u zoekt, bel dan even met Team Verkiezingen van de Gemeente Meerssen, telefoon 14 043.

Tweede Kamerverkiezingen