Nieuwsbericht Verkiezingen Gemeenteraad 2018 - Terinzagelegging proces-verbaal l 4 / kandidatenlijsten

Publicatiedatum: 09 februari 2018 16.30 uur

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Meerssen maakt, ingevolge artikel I 1, lid 1, van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering

en de nummering van de kandidatenlijsten heeft plaatsgehad op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd.

Meerssen, 9 februari 2018

De voorzitter voornoemd,
M.A.H. Clermonts-Aretz

Kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

Let op: tegen de lijsten kan tot uiterlijk 13-2-18 beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien er geen beroep wordt ingesteld, zijn de lijsten vanaf 14-2-18 onherroepelijk. Mocht er wel beroep ingesteld worden, dan zijn de lijsten pas onherroepelijk vanaf de datum dat de Raad van State op het beroep heeft beslist, dat is uiterlijk op 19-2-18.