Nieuwsbericht Verkiezingen Gemeenteraad 2018 - Ter inzagelegging kandidatenlijsten

Publicatiedatum: 19 februari 2018 08.45 uur

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de ingeleverde en door het centraal stembureau gedlig verklaarde kandidatenlijsten,  ingevolge het bepaalde in artikel I 17, lid 1 van de Kieswet, voor één ieder ter inzage zijn gelegd bij Bureau verkiezingen, Markt 50 in Meerssen.

Meerssen, 12 februari 2018

De voorzitter voornoemd,
M.A.H. Clermonts-Aretz

Meer informatie