Nieuwsbericht Verkeerssituatie Ulestraten - presentatie voorgestelde oplossingen Burg. Visschersstraat

Publicatiedatum: 26 juni 2016 23.00 uur

In Ulestraten heeft de nieuwe infrastructuur rond luchthaven MAA en bedrijventerrein Aviation Valley geleid tot een wijziging in verkeerstromen. Met name de bewoners van de Sint Catharinastraat hebben te maken met (zwaar) sluipverkeer.

Integrale oplossing verkeersproblematiek Ulestraten is in onderzoek
Buurtnetwerk Ulestraten heeft het voortouw gekomen om samen met betrokken bewoners en ondernemers tot een integrale oplossing te komen. Op 25 april heeft het Buurtnetwerk Ulestraten tijdens een bijeenkomst met de gemeenteraad de diverse knelpunten en eventuele oplossingen gepresenteerd. Momenteel vindt nader onderzoek plaats naar onder andere de mogelijkheid om een nieuwe afsplitsing van de ringweg te realiseren, waardoor een groot aantal knelpunten in Ulestraten wordt opgelost. Wij hopen u wat dit betreft over enkele maanden nader uitsluitsel te kunnen geven.

Hierop vooruitlopend: voortvarende aanpak kleinere knelpunten
Op uitdrukkelijk verzoek vanuit de gemeenteraad dienen kleinere knelpunten waar mogelijk voortvarend te worden opgelost. Eén van deze knelpunten ligt in de Burgemeester Visschersstraat. Ook hier hebben de bewoners sinds de aanleg van de ringweg te maken met sluipverkeer. Voor deze gelegenheid is een bewonerswerkgroep geformeerd, die mogelijke oplossingen naast elkaar heeft gezet. Vervolgens heeft de gemeente de diverse mogelijkheden onderzocht op haalbaarheid.

Presentatie voorgestelde oplossingen Burg. Visschersstraat
Samen met de bewonerswerkgroep wil de gemeente voorgestelde oplossingen, hun haalbaarheid en eventuele gevolgen van de voorgestelde oplossingen toelichten tijdens een bewonersbijeenkomst op dinsdag 5 juli, aanvang 19.00 uur in gemeenschapshuis D'n Huppel.

Bewoners, omwonenden en Buurtnetwerk Ulestraten hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen (bewonersbrief).