Nieuwsbericht Verkeershinder tijdens herinrichting Viaductweg en Terblijterweg in Maastricht

Publicatiedatum: 15 augustus 2017 10.45 uur

Sinds de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel werkt A2 Maastricht door aan de afbouw van het totale verkeerssyteem voor A2 Maastricht. Voor de afbouw van het verkeerssysteem rondom Geusselt is er nog één grote klus te gaan: de herinrichting van de Viaductweg en de Terblijterweg.

Deze werkzaamheden starten op 6 september 2017 en duren in totaal 7 weken. Het werk gebeurt in fasen, om de overlast voor verkeer te beperken. Forse verkeershinder is echter onvermijdelijk. Lokaal en regionaal autoverkeer naar en vanuit de omliggende wijken krijgt te maken met afsluitingen en omleidingen.

Voor doorgaand noord-zuidverkeer (en andersom) op de A2/N2 (tunnel) is er geen hinder. Ook autoverkeer tussen de A2 en het stadscentrum kan altijd doorgaan over de viaducten bij kruispunt Meerssenerweg-Viaductweg.

Lees meer over de herinrichting, de verschillende fasen en de verkeersmaatregelen die nodig zijn op de website van A2 Maastricht: www.a2maastricht.nl/viaductweg.

Viaductweg Maastricht - herinrichting