Nieuwsbericht Vergaderstukken raadsvergaderingen & raadsadviesvergaderingen in nieuw raadsinformatiesysteem

Publicatiedatum: 14 april 2016 13.55 uur

Voorzittershamer
Sinds kort kunt u de vergaderstukken voor gemeenteraadsvergaderingen en raadsadviesvergaderingen terugvinden in een nieuw raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl. De besluitvorming vindt u vooralsnog nog even elders op de website. Deze is binnenkort ook terug te vinden in het raadsinformatiesysteem. Het systeem wordt gaandeweg steeds verder uitgebreid.

U vindt het raadsinformatiesysteem via de menu-optie Bestuur & organisatie -> Bestuurlijke documenten of Bestuur & Organisatie -> Gemeenteraad.  Of op de beginpagina bij de Top 10.

Vragen?

Neem contact op met het griffiebureau, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

Raadsinformatiesysteem