Nieuwsbericht Verder praten over uw 43 geopperde maatregelen tegen wateroverlast

Publicatiedatum: 25 oktober 2017 13.40 uur

Water in balans
Limburg aanpassen aan het nieuwe klimaat is een grote uitdaging die ons allemaal aangaat. Een ding is duidelijk: dit soort grote vraagstukken beantwoord je niet alleen. Daar zoek je samen de oplossingen voor. Zoals we hebben afgesproken organiseren wij op dinsdag 21 november om 19.30 uur de volgende ontmoeting. Noteert u hem vast in uw agenda? Locatie: De Stip.

Samen meedenken, samen meewerken

Ook dan brengen we u op de hoogte en wisselen we samen van gedachten over de mogelijke oplossingen om toekomstige wateroverlast terug te dringen. We bespreken dan ook de 43 geopperde maatregelen uit de vorige bijeenkomst. Daarbij nodigen we ook de organisaties uit die hier actie op kunnen ondernemen, zodat zij u kunnen bijpraten. De locatie en de agendapunten ontvangt u op tijd via deze website. Wij nodigen u uit om uw buren en/of medewijkbewoners mee te nemen. Want hoe meer mensen actief meedenken en meewerken, hoe sneller we het water in Meerssen in balans krijgen.

Terugblik op 27 juni

Bedankt voor de 43 geopperde maatregelen die u aangaf tijdens de vorige bijeenkomst. Samenwerkend in een open en kritische sfeer, meedenkend en enthousiast delend. Een inspirerende avond die wij als Waterschap Limburg als zeer prettig hebben ervaren.

Inmiddels hebben we de punten voor het waterschap ter plekke bekeken en de overige acties gedeeld met de andere organisaties die hiervoor nodig zijn.Momenteel zijn we de acties voor het waterschap aan het doorrekenen, bijvoorbeeld met rekenmodellen van 'stroombanen' die laten zien waar het water vandaan komt en hoe dit naar de huizen stroomt.

Zo hebben we ondertussen al een helder beeld van de (on)mogelijkheden voor het bergen en bufferen van water in het buitengebied en voor eventuele aanvullende mogelijkheden binnen het stedelijk gebied. Het laat bijvoorbeeld zien dat er binnen de grenzen van Ulestraten/Meerssen, op gemeentelijke gronden, nog water opgevangen kan worden. ook hebben we gesproken met drinkwaterbedrijf WML en de eigenaar van landgoed Vliek. De uitkomst van deze gesprekken was positief. Op 21 november praten we u hierover bij.

water in balans logo
Schrik

Inwoner Fred Erkenbosch heeft het geluk op een plateau te wonen waardoor hij nauwelijks overlast ervaart bij hoosbuien. "Maar ik houd het wel allemaal goed in de gaten en voel met de mensen hier mee", zegt hij tijdens de wandeling. "Bijna ieder jaar is het wel ergens goed raak hier. Bij veel mensen zit de schrik er intussen aardig in. Het is fijn dat er nu aandacht voor is en er maatregelen gaan komen. Alle eigenaren van grondpercelen moeten hieraan meewerken, vind ik. Want gepraat is er intussen genoeg, nu is het tijd voor actie!"

Schouder aan schouder

Namens de gemeente loopt wethouder Guido Houben mee. Hij is het volledig eens met Fred. "De probleemgebieden zijn ons bekend. Het is hoog tijd dat we in actie komen. Maar we kunnen het niet alleen. Ik ben blij dat we intussen een goed overleg met het waterschap hebben opgezet. Schouder aan schouder komen we tot een gezamenlijke aanpak en dat werkt heel fijn."

Waterschapsbestuurder Josette Van Wersch is tevreden over de wandeling en de opkomst. "We hebben in juni aan de tekentafel gestaan", spreekt ze de inwoners toe. "Vandaag zijn wij de knelpunten nog eens nagelopen en hebben uw aanvullende suggesties en oplossingsrichtingen genoteerd. Wij zien elkaar weer op 21 november. Dan komen wij terug om de stand van zaken te delen over het pakket aan maatregelen."

Vragen? Stuur een mailtje naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl