Nieuwsbericht Verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg Bunde

Publicatiedatum: 13 december 2016 14.55 uur

In 2013 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld. In dit plan is de kruising Pletsstraat-Vliegenstraat in Bunde opgenomen als verkeersonveilige situatie. Het gemeentebestuur wil dit kruispunt veiliger maken. In mei 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het perceel Pletsstraat 44 aan te kopen. De gemeenteraad heeft toen tevens geld beschikbaar gesteld voor verkeersveiliger maken van de Pletsstraat en de kruisingen met de Vliegenstraat en Roggeveldstraat en de aansluiting op de Pasweg. In het voorjaar van 2017 vindt er een meedenkbijeenkomst plaats waarin wij samen met omwonenden, buurtbewoners en betreffende ondernemers knelpunten aan de orde stellen en verbetersuggesties doen ter verbetering van de Pletsstraat en de genoemde kruisingen. Uitvoering staat gepland voor 2018.

Verkeersmaatregelen sloop pand Pletsstraat 44

Hierop vooruitlopend wordt het pand Pletsstraat 44 gesloopt. Dit gebeurt in de periode 9 t/m 13 januari 2017. Het vrijkomende terrein wordt ingezaaid als grasveld. Het resterende terrein blijft bewoond door de vorige eigenaar totdat zijn nieuwe woning gereed is. In verband met de sloopwerkzaamheden wordt de Vliegenstraat bij de kruising met de Pletsstraat in de periode 9 t/m 13 januari 2017 van 07.30 uur tot 17.00 afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen en bedrijven in de Vliegenstraat bereikbaar. Doorrijden van de Vliegenstraat naar de Pletsstraat is tussen 07.30-17.00 uur niet mogelijk. Buiten de werktijden kunt u wel gewoon doorrijden. Het parkeerterrein bij de kruising Vliegenstraat/Pletsstraat wordt door het werkverkeer (vrachtwagen) gebruikt om te keren. Uit oogpunt van veiligheid is deze parkeerplaats tijdens de werkzaamheden (7.30-17.00 uur) buiten gebruik. Laden en lossen van het werkverkeer gebeurt in de Vliegenstraat. In verband met de sloopactiviteiten wordt één weghelft van de Pletsstraat soms afgesloten. Verkeersregelaars zullen het verkeer dan in goede banen leiden. Voetgangers wordt dan verzocht over te steken.

Vragen?

Op dinsdag 13 december kunnen omwonenden van 19-20 uur vragen stellen tijdens een vragenuurtje in De Auw Kerk. Zij hebben een bewonersbrief met uitnodiging ontvangen. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl