Gemeente Meerssen | Verbeteren verkeerssituatie Humcoverstraat en gedeelte Gasthuisstraat Meerssen

Nieuwsbericht Verbeteren verkeerssituatie Humcoverstraat en gedeelte Gasthuisstraat Meerssen

Gepubliceerd op: 30 januari 2023 12:00

Humcoverstraat
Op verzoek van een aantal bewoners van de Humcoverstraat heeft onlangs overleg plaatsgevonden met wethouder verkeer Bjorn Molling over de verkeerssituatie in de 
Humcoverstraat en een gedeelte van de Gasthuisstraat. Tijdens dit overleg werd onder andere gesproken over het feit dat in deze straten met hoge snelheden wordt gereden. Daarnaast is er sprake van een hoge parkeerdruk. 

Voorstel maatregelen

Tijdens een tweede overleg werden mogelijke maatregelen besproken. Dit heeft inmiddels geleid tot een voorstel met maatregelen, die we kunnen treffen om de verkeerssituatie in de Humcoverstraat en een deel van de Gasthuisstraat (gedeelte Humcoverstraat - kruising Past. N. de Reimsstraat) te verbeteren. Het voorstel bestaat uit de volgende maatregelen:

  • Het uitbreiden van de 30 km/u zone tot aan de bebouwde komgrens op de Humcoverstraat en tot boven aan de rotonde Op de Beukel. 
  • De kruispunten Humcoverstraat-Op de Beukel en Humcoverstraat-Hekstraat-Visweg worden gelijkwaardige kruisingen. De voorrangsborden en –markeringen vervallen. 
  • Er worden (een tiental) extra parkeervakken gerealiseerd op de Humcoverstraat ten koste van bermen en verbrede trottoirs. Daarnaast worden vier parkeerplaatsen gerealiseerd in de Pastoor N. de Reimsstraat (nabij Gasthuisstraat). 
  • De klinkers bij de aansluiting met Op de Beukel worden vervangen door asfalt. Hierbij verwijderen we ook de lichte verhoging in de weg. 
  • Bij de paadje vanaf het Humcovenderveld, de kruising met Op de Beukel en de kruising met Aan de Pletsmolen worden zebrapaden met bijbehorende borden aangebracht. 
  • Verspreid over de Humcoverstraat plaatsen we vier aanvullende borden '30' met onderborden 'voorrang gewijzigd'.
  • Bij het eerste parkeervak op de weg in de Gasthuisstraat plaatsen we een paaltje om de zichtbaarheid van deze vakken te vergroten.

Planning

De volgende fase is dat we een offerte aanvragen voor deze voorgenomen werkzaamheden. Nadat deze akkoord is, kan de opdracht gegund worden. We houden u op de hoogte! 

Vragen? 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Verkeerskundige Paul Alzer via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Of mail naar info@meerssen.nl