Nieuwsbericht Verbeteren toegankelijkheid Hof van Oranje

Publicatiedatum: 09 maart 2018 13.10 uur

Hof van Oranje
De gemeente heeft in overleg met een aantal bewoners enige tijd geleden een proef gedaan om de toegankelijkheid van de Hof van Oranje voor minder-validen te verbeteren. Bij de inrichting van het hofje is destijds gekozen voor verhardingen met natuurlijke materialen. Echter, door de oneffenheid van deze materialen is het voor minder validen (bijvoorbeeld mensen met een rollator) lastig hier te lopen. Aan de Hof van Oranje liggen een aantal appartementen die ook geschikt zijn voor ouderen. Daarnaast gebruiken voetgangers het hofje als 'doorsteek' van de Beekstraat naar de Markt.

Positief resultaat

De proef bestond uit het aanbrengen van klinkers tussen de leistenen. Hierdoor ontstaat een vlakkere overgang tussen de stenen. Op deze manier blijft ook de uitstraling van het hofje gehandhaafd.

Wethouder Guido Houben: "Gezien de tevredenheid van de gebruikers en aanwonenden hebben we besloten financiële middelen beschikbaar te stellen voor het verder aanpassen van de bestrating richting de entrees van de appartementen. In april starten we met de uitvoering. Op deze wijze zal de toegankelijkheid van de Hof van Oranje aanzienlijk verbeteren."

Ondergrondse container

Daarnaast is de gemeente voornemens voor de appartementen (niet-grondgebonden woningen) op Hof van Oranje een ondergrondse container te plaatsen voor inzameling van het huishoudelijk restafval. Deze container wordt geplaatst op de hoek Kruisstraat-Markt.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl