Gemeente Meerssen | Vanaf 1 juli stijgt tarief grof huishoudelijk afval, verontreinigd hout en grond bij de milieuparken

Nieuwsbericht Vanaf 1 juli stijgt tarief grof huishoudelijk afval, verontreinigd hout en grond bij de milieuparken

Gepubliceerd op: 19 juni 2020 10:10

Milieupark
Per 1 juli stijgen de tarieven voor het brengen van grof huishoudelijk afval, verontreinigd hout en grond naar de milieuparken. Dit komt door landelijke maatregelen en ontwikkelingen, zoals de stijging van de afvalstoffenbelasting en de hogere kosten om grof huishoudelijk afval te verwerken. Ook de kosten voor het verwerken van grond stijgen, omdat er maar een bepaalde hoeveelheid chemische middelen in mag zitten. Hier heeft de gemeente helaas geen invloed op.

De gemeenten Valkenburg aan de Geul, Maastricht en Meerssen werken samen op het gebied van de milieuparken. De drie gemeentebesturen vinden het nog steeds het meest eerlijk dat de 'vervuiler betaalt'. Daarom zijn de tarieven voor grof huishoudelijk afval, verontreinigd hout en grond verhoogd en niet de algemene afvalstoffenheffing die voor iedereen geldt. Door goed afval te scheiden, kun je veel kosten besparen. Heel veel afval kun je nog steeds gratis kwijt op de milieuparken. De gemeentebesturen begrijpen dat deze verhoging op een vervelend moment komt, midden in de coronacrisis. 

Verhoging landelijke afvalbelasting

De landelijke afvalbelasting op het verbranden van grof huishoudelijk afval en verontreinigd hout is vorig jaar verhoogd van € 13,21 per ton naar € 32,12 per ton dit jaar. De tariefsverhoging is onderdeel van het landelijk beleid om het verbranden of storten van huishoudelijk afval te ontmoedigen, omdat hiermee waardevolle grondstoffen verloren gaan.

Verhoging verwerkingstarief voor grof huishoudelijk afval (GHA)

Om grof huishoudelijk afval te verwerken moeten de gemeenten meer dan twee keer zoveel betalen, vanwege het overaanbod van grof afval.

Verhoging kosten grond door PFAS

In de loop van 2019 kregen alle gemeenten te maken met de PFAS-problematiek. PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en vervuilend voor het milieu. Dit heeft geleid tot extra onderzoeks-, opslag- en verwerkingskosten van de grond, die wordt aangeleverd op de milieuparken.

De gemeenteraad van Meerssen stelde de tarieven vast op 18 juni 2020. De gewijzigde begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (waar deze tariefsverhoging in is opgenomen) is eerder al door alle drie de raden akkoord bevonden.