Nieuwsbericht Vacatures voorzitter en leden voor regionale rekenkamercommissie

Publicatiedatum: 06 april 2016 16.55 uur

Een bijdrage aan de kwaliteit van besturen

De gemeenten Beek, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth en Valkenburg aan de Geul hebben besloten verder samen te werken in een onafhankelijke gemeentelijke rekenkamercommissie voor de komende vier jaren.

Het analyseren en doen van verbetervoorstellen voor het gemeentelijk bestuur, het ondersteunen van de controlerende rol van de gemeenteraad en het bijdragen aan de publieke verantwoording is wat de samenwerkende gemeenten via de invulling van de rekenkamerfunctie beogen.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben gekozen voor de instelling van een (regionaal werkende) rekenkamercommissie die bemenst zal worden door dezelfde personen (samenwerking in de vorm van een personele unie). De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Vanwege het einde van de zittingstermijn/benoemingstermijn van de huidige leden van de rekenkamercommissie ontstaan er drie vacatures, waarvan één als meewerkend voorzitter.

Profiel voorzitter en leden Rekenkamercommissie

Functie-inhoudelijk

Voorzitter en leden
• Het uitvoeren dan wel coördineren van onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid in de deelnemende gemeenten.
• Het kiezen van onderzoeksonderwerpen in overleg met de gemeenteraden, het opstellen van de onderzoeksagenda, het opzetten van de organisatie van het onderzoek, alsmede het begeleiden en uitvoeren van het onderzoek, het schrijven van onderzoeksrapportages en het analyseren van de onderzoeksuitkomsten.
• Het terugkoppelen van conclusies en aanbevelingen aan gemeenteraden.

Voorzitter
• Leidt de vergaderingen, bewaakt de uitgangspunten, treedt op als woordvoerder namens de rekenkamercommissie en bewaakt een zorgvuldige besluitvorming.
• Is eerste aanspreekpunt voor andere leden en bevordert de samenwerking binnen de commissie.
• Stuurt ambtelijk secretaris aan voor wat betreft ondersteunende werkzaamheden.
• Eindverantwoordelijk voor aansturing van (externe) ondersteuning, ingeval een extern bureau dient te worden ingehuurd

Functie-eisen
De externe leden worden geselecteerd op basis van hun onafhankelijkheid en specifieke professionele achtergrond. Omdat er 3 externe leden zijn, kan het profiel van de afzonderlijke leden variëren. Ten aanzien van de verschillende werkkringen zijn de externe leden bij voorkeur verdeeld over bedrijfsleven, onderzoeksinstelling en overheid. Op die manier kunnen de rekenkamerleden elkaar aanvullen. Kenmerken zijn:

Voorzitter en leden
• Onafhankelijke instelling / oordeelsvorming en analytisch denkvermogen
• Kennis van/ervaring met het doen of begeleiden van onderzoek
• Kennis van/ervaring met het analyseren, beoordelen, interpreteren en presenteren van informatie
• Deskundigheid in het functioneren van bedrijfsvoeringsprocessen
• Kennis van en gevoel voor politieke verhoudingen en bedrijfsvoeringsprocessen. Bij voorkeur heeft u ervaring op dit gebied.
• Kennis van een of meer beleidsterreinen van de lokale overheid
• Betrokkenheid bij de deelnemende gemeenten maar geen directe relatie daarmee (onafhankelijk-heid)
• Beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden en juiste motivatie

Voorzitter
• Ervaring met voorzitten en strategisch leiding geven
• Visie ontwikkelen en uitdragen
• Leiderschapskwaliteiten

Opleiding
• Academisch werk- en denkniveau (met een bestuurskundige, juridische of financiële achtergrond)
• Ten aanzien van de drie leden is er een voorkeur om over leden te beschikken die respectievelijk ervaring én een achtergrond hebben als:
− Onderzoeker, bij voorkeur op gemeentelijk beleid
− Deskundige op het gebied van gemeentelijke financiën
− Deskundige op het gebied van bedrijfsvoeringprocessen

Vergoeding en aanstellingsduur
• De leden en (plv) voorzitter van de rekenkamercommissie ontvangen een all-in vergoeding (incl. reiskosten en vergaderuren) van bruto € 75,- per onderzoeksuur.
• De aanstelling geschiedt voor de duur van vier jaren.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met de heer M. Verbeet (06 - 52 76 77 06), griffier gemeente Eijsden-Margraten. Deze vacaturetekst is ook te vinden op de website van de gemeente Eijsden-Margraten www.eijsden-margraten.nl (zie Bestuur > Werken bij de gemeente > Vacatures). Praktische informatie over de rekenkamercommissie is te vinden op de website van de rekenkamercommissie: www.rekenkamercie-zl.nl.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 23 mei 2016 tussen 13.00 en 17.00 uur en op 25 mei 2016 tussen 10.00 en 13.00 uur in het gemeentehuis van Eijsden-Margraten in Margraten.

Sollicitaties kunnen, voorzien van motivatie en CV, worden gericht aan: De gezamenlijke griffiers van de deelnemende gemeenten, t.a.v. de heer M. Verbeet, griffier van de gemeente Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten.

Of per e-mail naar:
marcverbeet@eijsden-margraten.nl

U kunt tot uiterlijk 23 april 2016 op deze advertentie reageren.