Nieuwsbericht Vacature twee medewerkers frontoffice KCC (m/v) (0,6 fte)

Publicatiedatum: 28 november 2017 15.45 uur

Vacature
Meerssen is een sfeervolle en aantrekkelijke woongemeente in Zuid-Limburg, met veel voorzieningen en een rijke historie. De gemeente Meerssen bestaat uit de woonkernen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten en telt ca. 19.500 inwoners. De gemeentelijke organisatie telt ca.115 medewerkers, onder aansturing van drie afdelingshoofden.

In het kader van de dienstverlening en organisatieontwikkeling zijn de kwaliteit en betrokkenheid van het ambtelijk apparaat een belangrijk item. De samenleving verandert continu en dat vraagt ook van ambtenaren de kunde om mee te gaan in de ontwikkelingen. De kernwaarden van de organisatieontwikkeling zijn richtinggevend voor het invullen van het vakmanschap en de aanpak voor de verdere kwaliteitsontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Deze kernwaarden zijn dat wij er samen zijn voor de inwoners, we werken klant- en tegelijk vraaggericht, we stellen ons flexibel en professioneel op naar de inwoners die om (integrale) zorg en dienstverlening vragen. We geven de mogelijkheden van dienstverlening en de grenzen daarvan waar nodig aan. Als resultaatgerichte organisatie bieden wij interessant en boeiend werk dat op daadkrachtige wijze uitgeoefend bijdraagt aan het welzijn van de inwoners. Daarnaast bieden wij ruimte voor initiatief en ontplooiing en hebben wij marktconforme- en flexibele arbeidsvoorwaarden.

Voor de afdeling Samenleving (cluster Klant Contact Centrum KCC) zijn wij op zoek naar:

2 medewerkers frontoffice KCC (m/v) (0,6 fte)

Deze medewerker verricht frontoffice taken en daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Hij/zij richt zich – vanuit een aanvoelende en doorvragende houding - op het telefonisch, fysiek, schriftelijk of digitaal verstrekken van samenhangende informatie over gemeentelijke product en dienstverlening. Aan burgers, bedrijven en instellingen.

Wat ga je doen?

De taakinhoud in hoofdlijnen:

 • antwoord geven op de meest gestelde vragen over gemeentebreed productaanbod;
 • klachten en meldingen openbare ruimte aannemen;
 • algemene informatie verstrekken;
 • veel voorkomende (klaar terwijl u wacht) snelproducten direct uitgeven of nasturen;
 • afspraken maken voor de vakbalie of met een specialist in de backoffice;
 • taken uitvoeren t.b.v. de frontoffice burgerzaken (VOG, gegevensverstrekkingen, aanvragen reisdocumenten/rijbewijzen, verhuisaangiftes, uittreksels BRP/BS, standaard geboortes/overlijden/huwelijken);
 • taken uitvoeren voor de doorontwikkeling van de dienstverlening;
 • bedienen van de kanalen: social media, email/(digitale) formulieren/post, 1e lijns frontoffice taken ruimte en sociaal domein.

Wat vragen wij?

 • een MBO opleiding;
 • aanvullende kennis en/of ervaring op het vakgebied;
 • je benadert de burger, bestuurder en collega vanuit een dienstverlenende houding;
 • je communiceert zowel mondeling als schriftelijk op een open, directe wijze;
 • je neemt snel soms lastige beslissingen en weegt daarbij alle belangen af;
 • je blijft kalm en rustig in turbulente, chaotische of spanningsvolle situaties;
 • voor deze functie is een verklaring omtrent gedrag van toepassing;
 • bereidheid om mee te gaan in toekomstige ontwikkelingen.

Wat bieden wij?

 • de functie is ingedeeld in functiefamilie dienstverlening met bandbreedte D (salarispeil per 1-1-2018 min. € 2.040,- tot max. € 2.986,-) op basis van een fulltime dienstverband;
 • inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren, meer informatie of solliciteren?

Heeft deze advertentie je belangstelling solliciteer dan vóór 11 december a.s. online via www.igom.nl  en richt je brief en CV aan:

Gemeente Meerssen
t.a.v. mevrouw Ingrid Erdkamp
Postbus 90
6230 AB Meerssen

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 14 december 2017.
Heb je behoefte aan meer informatie neem dan contact op met Paul van den Hurk, telefoon 14 043.
In deze functie werk je 24 uren inclusief ADV.