Gemeente Meerssen | Vacature Projectleider 'Water in Balans' (0,8-1 fte)

Nieuwsbericht Vacature Projectleider 'Water in Balans' (0,8-1 fte)

Gepubliceerd op: 06 mei 2022 12:25

Vacature
Wil jij meebouwen aan de toekomst van de Gemeente Meerssen? Voor de afdeling Ruimte zoeken wij een:

Projectleider 'Water in Balans' (0,8-1 fte)


Wat ga je doen?

De laatste jaren hebben we steeds vaker te maken met extreme neerslag met grote wateroverlast tot gevolg, ook in de gemeente Meerssen. Actie is noodzakelijk. In het kader hiervan is in 2018 de pilot 'Water in Balans Meerssen/Ulestraten' opgestart. Het programma Water in Balans is een gezamenlijk initiatief van Waterschap Limburg, terreinbeheerders, de landbouwsector en de gemeente om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar ook de omgeving en andere betrokken instanties hebben een belangrijke rol in dit gebiedsproject. Door te draaien aan 4 knoppen (landelijk gebied / stedelijk gebied / watersysteem / zelfredzaamheid van burgers) gaan we gezamenlijk aan de slag binnen Water in Balans om de wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

De taakinhoud in hoofdlijnen:

 • Starten en begeleiden van grootschalige en gecombineerde projecten op het gebied van water en riolering.
 • Begeleiden van projecten vanaf de opstart, idee/ontwerp tot en met uitvoering. Je stuurt hierbij de verschillende adviesbureaus aan en betrekt (proactief) de nodige partijen hierbij waarbij je oog hebt voor een goede belangenafweging.
 • Bewaken van de voortgang en zorgdragen voor interne en externe communicatie. Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de projectadministratie en rapportages en je zorgt voor bestuurlijke afstemming.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor externe stakeholders, inwoners en ondernemers.
 • Zorgen voor integrale afstemming op de verschillende vakdiscipline, zoals water en riolering, wegen, verkeer en groen. Hierbij werk je nauw samen met de beleidsmedewerkers Waterbeheer, Wegen en Verkeer.
 • Adviseren en meewerken aan het opstellen van de nieuwe beleidsinstrumenten op het gebied van klimaatadaptatie en (afval)water in integrale projecten en gebiedsvernieuwingen.
 • Signaleren en analyseren van ontwikkelingen en trends (bijv. Omgevingswet) op het taakveld water en riool en dit vertalen naar wat het voor onze organisatie kan betekenen.

Dit ben jij:

Je hebt breed inzicht en kennis van projectmanagement en infrastructurele projecten. Deze kennis heb je onder andere verkregen door een opleiding op minimaal HBO niveau en doordat jij ontwikkelingen in jouw vakgebied actief bijhoudt.

Aangezien je in deze functie een aansturende en adviserende rol hebt, waarbij je het aanspreekpunt bent voor diverse partijen, is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent een verbinder, waardoor je draagvlak weet te creëren bij zowel interne als externe betrokkenen. Door jouw proactieve houding en projectmatige manier van werken weet jij concrete resultaten neer te zetten.

Voor deze functie vereisen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Wat biedt de gemeente Meerssen?

Als resultaatgerichte organisatie biedt de gemeente Meerssen interessant en uitdagend werk dat bijdraagt aan de publieke zaak. Doordat het een kleine gemeente betreft zijn de lijnen kort en ben je bij een breed scala aan onderwerpen en ontwikkelingen binnen de gemeente betrokken. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en ontplooiing en er heerst onderling een loyale, collegiale en welwillende sfeer. In jouw nieuwe functie krijg je alle benodigde support die nodig is om je te bekwamen in het vakgebied.

 • De functie van projectleider 'Water in Balans' is ingedeeld in schaal 11 (max. € 5.372,-- op basis van een fulltime dienstverband, salarispeil per 1 april 2022).
 • Bovenop je salaris ontvang je 17,05% van het bruto jaarsalaris als Individueel Keuze Budget (IKB). Dit kun je naar eigen wens inzetten, bijvoorbeeld om uit te betalen, extra vakantiedagen te kopen of belastingvrij een fiets aan te schaffen.
 • In beginsel ontvang je een overeenkomst voor de duur van 1 jaar met proeftijd van 1 maand. Hierbij geldt de intentie om deze, bij goed functioneren, om te zetten naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Pensioenopbouw vindt plaats bij ABP.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals: het flexibel indelen van de werkweek, mogelijkheid tot thuiswerken en diverse ontwikkelingsmogelijkheden op zowel persoonlijk als inhoudelijk vlak.

Sollicitatieprocedure

Interesse? We nodigen je van harte uit om je motivatiebrief en CV vóór 18 mei a.s. online via www.igom.nl in te dienen. Binnen 3 werkdagen na sluiting van de vacature ontvang je een reactie. Houd je alvast ruimte in de agenda vrij voor een eventuele eerste kennismaking in week 21?

Het eerste gesprek dient als kennismaking. We gaan in op jouw motivatie, drijfveren, persoonlijkheid, kennis en kunde. Daarnaast vertellen wij meer over de inhoud van de functie, de afdeling, de bedrijfscultuur, enz. Zodoende krijg jij ook meer beeld van het werk en de werkomgeving.

Na een eerste kennismaking kan er tweede gesprek ingepland worden waarbij we dieper op zaken in gaan. Soms wordt hierbij een assessment ingezet of casus voorgelegd.

Blijkt er na deze gesprekken een match te zijn, dan plannen we een arbeidsvoorwaardengesprek in. Hopelijk mogen we je daarna verwelkomen als nieuwe collega!

Meer weten?

Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Frans Crijns (afdelingshoofd Ruimte) via tel. 06-53237650. Met vragen over de sollicitatieprocedure kun je bij Sanne Dooper (corporate recruiter) via tel. 06-46597963 terecht. Voor overige informatie kijk op www.meerssen.nl.