Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vacature Medewerker financiën sociaal team (m/v) (1 fte)

Gepubliceerd op: 08 juli 2019 14:45

vacature
Aan de toegang tot het Limburgs heuvelland ligt Meerssen: een sfeervolle gemeente, met een rijke historie. De gemeente Meerssen bestaat uit de woonkernen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten en telt ca. 19.000 inwoners. De gemeentelijke organisatie telt ca. 120 medewerkers, onder aansturing van een drietal afdelingshoofden. In het kader van de organisatieontwikkeling is de kwaliteit van het ambtelijk apparaat een belangrijk item. De samenleving verandert continu en dat vraagt ook van ambtenaren de kwaliteit om te blijven veranderen. De kernwaarden van de organisatieontwikkeling zijn hierbij richtinggevend voor het invullen van het vakmanschap en de aanpak voor de verdere kwaliteitsontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Deze kernwaarden zijn wij/samen, klant-/vraaggericht, flexibel en professioneel. Als resultaatgerichte organisatie bieden wij interessant en uitdagend werk dat bijdraagt aan de publieke zaak, daarnaast bieden wij veel ruimte voor initiatief en ontplooiing en hebben wij marktconforme- en flexibele arbeidsvoorwaarden.

Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

Medewerker financiën sociaal team (m/v) (1 fte)


Het Sociaal Team van de Gemeente Meerssen behoort tot de afdeling Samenleving. Het Sociaal Team is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Vanwege de te realiseren integrale afstemming en om een adequaat financieel beheer te garanderen binnen de afdeling verricht deze beleidsmedewerker – in nauw overleg met het afdelingshoofd – diverse, de totale afdeling regarderende coördinerende werkzaamheden, merendeels op het terrein van planning en control cyclus en werkt hij mee aan een kwaliteitsverbetering in het sociaal team.
Gezien de taakinhoud van deze functie is het hebben c.q. krijgen van een breed blikveld op alle beleidsterreinen zowel beleidsmatig alsook financieel een absolute must.

Wat ga je doen?

De taakinhoud in hoofdlijnen:

 • Werkt in algemene zin ondersteunend ten aanzien van alle beleidsterreinen en neemt in projectmatige zin verantwoordelijkheid daar waar dit nodig is;
 • Ontsluiten van financiële managementinformatie en verantwoordelijk voor het genereren van managementrapportages;
 • Ontwikkeling en toepassen van financiële informatievoorziening (managementaccounting, budgettering, prestatiemeting);
 • Verantwoordelijk voor uitvoering interne controles;
 • Adviseren op operationeel, tactisch en strategisch (zowel ambtelijk als bestuurlijk) niveau ten aanzien van bedrijfsvoering;
 • Vertegenwoordigt de gemeente in externe overleggen inzake financiële en beleidsmatige aspecten;
 • Zorgt mee voor de kwaliteitswaarborg binnen het Sociaal Team;
 • Het ondersteunen van de budgethouders bij hun budgetbeheer en andere voorkomende uitvoerende coördinerende werkzaamheden op het gebied van planning en control. Deze werkzaamheden kunnen incidenteel en projectmatig van aard zijn.

Wat vragen wij?

 • Een H.B.O./ Academische opleiding;
 • Aantoonbare ervaring op financieel, boekhoudkundig gebied;
 • Uitgebreide kennis van het programma Excel en LIASS;
 • Aantoonbare ervaring in schrijven van integrale beleidsnotities;
 • Ervaring dan wel duidelijk aantoonbare affiniteit met werkzaamheden op terrein van de planning en control cyclus;
 • Initiatortype die handen uit de mouwen steekt, daadkrachtig is en zich als een vis in het water voelt in een dynamisch omgevingsveld;
 • Een persoon die in karakterologische zin voldoende gewicht in de schaal kan leggen om de ambtelijke regiefunctie waar te maken.

Wat bieden wij?

 • De functie is ingedeeld in functiefamilie Beleidsadvisering met bandbreedte D, schaal 10 (salarispeil per 1-1-2018 maximaal € 4.225,--) op basis van een fulltime dienstverband;
 • Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren, meer informatie of solliciteren?

Heeft deze advertentie je belangstelling solliciteer dan vóór 22 juli 2019 online via www.igom.nl en richt je brief en c.v. aan:

Gemeente Meerssen
t.a.v. mw. I. Erdkamp
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Heb je behoefte aan meer informatie neem dan contact op met de heer Paul van den Hurk,  telefoon 043-3661666.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 25 en 29 juli 2019.