Nieuwsbericht Vacature Concerncontroller / CISO (m/v, 1 fte)

Publicatiedatum: 16 maart 2018 13.50 uur

Vacature
Meerssen is een sfeervolle en aantrekkelijke woongemeente in Zuid-Limburg, met veel voorzieningen en een rijke historie. De gemeente Meerssen bestaat uit de woonkernen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten en telt ca. 19.500 inwoners. De gemeentelijke organisatie telt 122 medewerkers, onder aansturing van drie afdelingshoofden. In het kader van de dienstverlening en organisatieontwikkeling zijn de kwaliteit en betrokkenheid van het ambtelijk apparaat een belangrijk item. De samenleving verandert continu en dat vraagt ook van ambtenaren de kunde om mee te gaan in de ontwikkelingen. De kernwaarden van de organisatieontwikkeling zijn richtinggevend voor het invullen van het vakmanschap en de aanpak voor de verdere kwaliteitsontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Deze kernwaarden zijn dat wij er samen zijn voor de inwoners, we werken klant- en tegelijk vraaggericht, we stellen ons flexibel en professioneel op naar de inwoners die om (integrale) zorg en dienstverlening vragen. We geven de mogelijkheden van dienstverlening en de grenzen daarvan waar nodig aan. Als resultaatgerichte organisatie bieden wij interessant en boeiend werk dat op daadkrachtige wijze uitgeoefend bijdraagt aan het welzijn van de inwoners. Daarnaast bieden wij ruimte voor initiatief en ontplooiing en hebben wij marktconforme- en flexibele arbeidsvoorwaarden.

Ontwikkeling Planning & Control in Meerssen
In februari 2018 heeft de gemeenteraad het verbeterplan "Toekomstbestendige P&C-cyclus Meerssen" vastgesteld. Dit plan bevat een samenhangend geheel van maatregelen, zoals doorontwikkeling van P&C-processen, verdere digitalisering en inrichting financiële administratie en ontwikkeling van (financiële) kennis en vaardigheden breed in de organisatie. Eén van de onderdelen van dit plan is de nieuwe functie (concern-) controller. Deze functionaris vervult tevens control-taken op het relatief nieuwe vakgebied informatie-beveiliging (CISO). Wij zoeken m.i.v. juni/juli 2018 een:

Concerncontroller / CISO (m/v, 1 fte)

Ben jij de concerncontroller die op enthousiaste en inspirerende wijze vorm geeft aan de verdere ontwikkeling van control in onze organisatie? Dan willen wij graag met jou in gesprek!

Wij zijn al een heel eind op weg met de ontwikkeling van onze planning en control. Toch is dit geen gespreid bedje, jij houdt er van om iets nieuws op te bouwen. Natuurlijk zijn rechtmatigheid en regels van belang. Maar jij bent vooral ook praktisch en pragmatisch, zoekt naar mogelijkheden en oplossingen. Je bent een onafhankelijke en verbindende controller. Onafhankelijk als het gaat om bewaking van de vastgestelde kaders. Verbindend als het gaat om advisering op strategische vraagstukken en het organiseren van samenwerking.

De controller is een staffunctionaris en valt rechtstreeks onder de gemeentesecretaris / algemeen directeur. Je hebt functionele lijnen met de afdelingsmanagers en de medewerkers planning en control. Je bent vanuit je onafhankelijke positie bevoegd gevraagd en ongevraagd te adviseren aan het college van burgemeester en wethouders.

Wat ga je doen?

 • Je toetst en adviseert over de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid en beheer op de door het bestuur vastgestelde doelen.
 • Je toetst de kwaliteit van het financieel beheer en het planning & control-instrumentarium en doet zo nodig voorstellen tot verbetering hiervan.
 • Je stelt beleid en plannen op en houdt toezicht op de uitvoering van de administratieve organisatie en de interne controle.
 • Op het gebied van informatiebeveiliging geef je invulling aan de rol van CISO (chief information security officer).
 • Je hebt een initiërende en stimulerende rol bij het organiseren van risicomanagement en de auditfunctie.
 • Je stelt een jaarlijks onderzoeksprogramma voor aan het college, verzamelt informatie en rapporteert en adviseert hierover.
 • Je geeft extra aandacht aan de beheersing van risicovolle / strategische projecten binnen de organisatie.
 • Je volgt nieuwe ontwikkelingen, regels en voorschriften in het vakgebied en hebt een actieve rol bij implementatie daarvan in de organisatie.

Wat vragen wij?

 • Academisch werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring als controller. Ervaring met de (gemeentelijke) overheid is een pré.
 • Een relevante opleiding (bijvoorbeeld bedrijfseconomie/accountancy) op WO-niveau.
 • Een stevige en onafhankelijke persoonlijkheid die in positie blijft in het krachtenveld tussen management, college en gemeenteraad. Integriteit is hierbij vanzelfsprekend.
 • Goede organisatie-sensitiviteit en bestuurlijk-politieke sensitiviteit.
 • Resultaatgericht en omgevingsbewust. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid weet je door de cijfers heen te kijken.
 • Uitstekend analytisch vermogen.
 • Initiatiefrijk en verbindend.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Wat bieden wij?

Het is een tijdelijke functie voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren volgt een vaste aanstelling.

De functie is indicatief ingedeeld in functieschaal 12, salarispeil per 1-1-2018: min. € 4.022,-- tot max. € 5.520,--.  Definitieve waardering van de functie volgt later.    Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.  Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren, meer informatie of solliciteren?

Heeft deze advertentie je belangstelling solliciteer dan uiterlijk 5 april 2018 uitsluitend online via www.igom.nl en richt je brief en CV aan:

Gemeente Meerssen
t.a.v. mevrouw Ingrid Erdkamp

Hier kun je ook terecht met vragen over de procedure, telefoon 14 043.

Wij verzoeken je om in de sollicitatiebrief te vermelden waar je de vacature gevonden hebt.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
De eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland op 16 en 19 april 2018.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Heb je behoefte aan meer informatie over deze functie, neem dan contact op met afdelingshoofd Bedrijfsvoering Bert Nijssen op tel. 14 043.