Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vacature bestuursleden Adviesraad Sociaal Domein Meerssen

Gepubliceerd op: 13 maart 2020 14:50

Vacature bestuursleden ASD
Wie zoeken we?

De Adviesraad Sociaal Domein Meerssen zoekt twee nieuwe bestuursleden. We zoeken bestuursleden die enigszins ingevoerd zijn binnen het sociaal domein. Iemand die bijvoorbeeld op de hoogte is van de ontwikkelingen in jeugdzorg of Wmo. Iemand die de belangen van medeburgers kan vertalen tot een adequaat advies. Gezien de huidige samenstelling van de Raad, gaat de voorkeur uit naar vrouwen.

Bent u dit?

 • Bent u woonachtig in een van de kernen van de gemeente Meerssen? Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar iemand uit de kernen Bunde, Geulle, of Ulestraten.
 • Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen die spelen binnen het sociaal domein, bent u betrokken bij een van de doelgroepen binnen het sociaal domein?
 • Heeft u een maatschappelijk netwerk of bent u bereid dit op te bouwen?
 • Wilt u tijd en energie steken in het onderhouden van contacten met de achterban?
 • Beschikt u over een positief kritische blik?
 • Kunt en wilt u actief deelnemen aan de 6-wekelijkse bestuursvergaderingen in Meerssen.

Voor een van de te benoemen bestuursleden geldt dat zij bereid is om de rol van secretaris op zich te nemen (tijdsbesteding ongeveer 2 uur per week).

 • De secretaris is lid van het dagelijks bestuur.
 • De secretaris stelt de agenda van de vergadering op en maakt een verslag van de bestuursvergadering.
 • De secretaris redigeert adviezen en voert de correspondentie met de wethouders en het College.
 • De secretaris stelt het jaarverslag op en beheert het digitale archief.

Beantwoordt u deze vragen met een enthousiaste 'JA!', dan bent u de juiste persoon die onze adviesraad kan komen versterken.

Wie zijn wij?

De Adviesraad Sociaal Domein is in 2007 opgericht als onafhankelijk adviesorgaan in het sociale domein voor de gemeente Meerssen. Alle leden (op dit moment 8) binnen de Adviesraad Sociaal Domein zijn vrijwilligers die het college van B en W, zowel gevraagd als ongevraagd, adviseren over hun beleid van het Sociaal Domein. Denk hierbij aan beleidsthema's als jeugd- en jongerenbeleid, leefbaarheid, armoedebeleid, participatiebeleid en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligerswerk. Binnen de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Meerssen werken we in themagroepen, themagroep jeugd , themagroep informele zorg en themagroep ouderenzorg met als speerpunt dementie vriendelijke gemeente

De verschillende themagroepen stemmen onderling met elkaar af en voeren tussendoor individuele gesprekken met betrokkenen, beleidsmedewerkers van de gemeente en/of wonen specifiek op jeugd of Wmo gerichte bijeenkomsten bij. Daarnaast vergadert de Adviesraad Sociaal Domein plenair ongeveer 8-10 x per jaar waarbij alle bestuursleden aanwezig zijn. Ook vergaderen we twee keer per jaar met de betrokken wethouders.

Wat bieden wij?

Naast interessant bestuurswerk binnen de uitdagende context van het sociale domein bieden we:

 • Kennis en ervaring;
 • Scholing en cursusaanbod;
 • Vergroting van uw netwerk;
 • Inspirerende contacten;
 • Plezier en voldoening;
 • Een vacatievergoeding.

Procedure

Wilt u meer informatie over deze vacature? Schroom dan niet en neem contact op met onze voorzitter Jos Jongen via jphjongen@gmail.com / 043/3646953 of 0651338710.

Solliciteren kan tot 31 maart. Geef in uw mail naar jphjongen@gmail.com kort aan wie u bent en wat uw motivatie is om bestuurslid te worden van de ASD. Hierna zullen kennismakingsgesprekken worden ingepland met de benoemingsadviescommissie, bestaande uit Ans Slangen, Marc Konings en Jos Jongen.