Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vacature bestuursleden (3) Adviesraad Sociaal Domein Meerssen

Gepubliceerd op: 24 september 2018 10:10

Wie zoeken we?

De Adviesraad Sociaal Domein Meerssen zoekt drie nieuwe bestuursleden. We zoeken bestuursleden die enigszins ingevoerd zijn binnen het sociaal domein, iemand die bijvoorbeeld op de hoogte is van de ontwikkelingen in jeugdzorg of Wmo. Iemand die de belangen van medeburgers kan vertalen tot een adequaat advies. Aangezien drie vrouwen ons bestuur verlaten i.v.m. het bereiken van de maximale zittingsduur en omdat de overige leden allemaal mannen zijn,  gaat de voorkeur uit naar vrouwen .

Bent u dit?

 • Bent u woonachtig in een van de kernen van de gemeente Meerssen? Gezien de huidige formatie gaat de voorkeur uit naar iemand uit de kernen Rothem, Geulle, of Ulestraten.
 • Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen die spelen binnen het sociaal domein?
 • Bent u in zekere zin betrokken bij de doelgroepen jeugd/jongeren en/of Wmo?
 • Bent u bereid zich verder te verdiepen in deze specifieke doelgroep?
 • Heeft u een maatschappelijk netwerk of bent u bereid dit op te bouwen?
 • Bent u initiatiefrijk, constructief, energiek en bereid om mee te werken aan de verdere uitbouw van de Adviesraad?
 • Wilt u tijd en energie steken in het onderhouden van contacten met de achterban?
 • Bent u in staat goed te luisteren en de juiste vragen te stellen?
 • Beschikt u over een positief kritische blik?
 • Kunt en wilt u actief deelnemen aan de 6-wekelijkse bestuursvergaderingen in Meerssen?

Beantwoordt u deze vragen met een enthousiaste 'JA!', dan bent u misschien de juiste persoon die onze adviesraad kan komen versterken.

Wie zijn wij?

De Adviesraad Sociaal Domein is in 2007 opgericht als onafhankelijk adviesorgaan in het sociale domein voor de gemeente Meerssen. Alle leden (op dit moment 9) binnen de Adviesraad Sociaal Domein zijn vrijwilligers die het college van B en W, zowel gevraagd als ongevraagd, adviseren over hun beleid van het Sociaal Domein. Denk hierbij aan beleidsthema's als jeugd- en jongerenbeleid, leefbaarheid, armoedebeleid, participatiebeleid en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligerswerk. Binnen de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Meerssen werken we in een viertal themagroepen; te weten de themagroep informele zorg, jeugd, dementievriendelijke gemeente, en monitoring. De vier verschillende themagroepen stemmen onderling met elkaar af en voeren tussendoor individuele gesprekken met betrokkenen, beleidsmedewerkers van de gemeente en/of wonen specifiek op jeugd of Wmo gerichte bijeenkomsten bij. Daarnaast vergadert de Adviesraad Sociaal Domein plenair ongeveer 8-10 x per jaar waarbij alle bestuursleden aanwezig zijn.

Wat bieden wij?

Naast interessant bestuurswerk binnen de uitdagende context van het sociale domein bieden we:

 • Kennis en ervaring;
 • Scholing en cursusaanbod;
 • Vergroting van uw netwerk;
 • Inspirerende contacten;
 • Plezier en voldoening;
 • Een vacatievergoeding.

Procedure

Wilt u meer informatie over deze vacature? Schroom dan niet en neem contact op met onze secretaris Jos Jongen jphjongen@gmail.com , tel. 043 - 364 69 53 of 06 - 51 33 87 10.

Solliciteren kan tot 19 oktober 2018.

Geef in uw mail naar jphjongen@gmail.com kort aan wie u bent en wat uw motivatie is om als bestuurslid toe te willen treden tot de ASD. Hierna zullen kennismakingsgesprekken worden ingepland met het dagelijks bestuur.

Adviesraad Sociaal Domein