Nieuwsbericht Vacature Beleidsmedewerker participatie(wet)

Publicatiedatum: 14 januari 2016 10.10 uur

Aan de toegang tot het Limburgs heuvelland ligt Meerssen: een sfeervolle gemeente, met een rijke historie. De gemeente Meerssen bestaat uit de woonkernen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten en telt ca. 19.500 inwoners. De gemeentelijke organisatie telt ca. 105 medewerkers, onder aansturing van een drietal afdelingshoofden. In het kader van de organisatieontwikkeling is de kwaliteit van het ambtelijk apparaat een belangrijk item. De samenleving verandert continu en dat vraagt ook van ambtenaren de kwaliteit om te blijven veranderen.

De kernwaarden van de organisatieontwikkeling zijn hierbij richtinggevend voor het invullen van het vakmanschap en de aanpak voor de verdere kwaliteitsontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Deze kernwaarden zijn wij/samen, klant-/vraaggericht, flexibel en professioneel.

Als resultaatgerichte organisatie bieden wij interessant en uitdagend werk dat bijdraagt aan de publieke zaak, daarnaast bieden wij veel ruimte voor initiatief en ontplooiing en hebben wij marktconforme- en flexibele arbeidsvoorwaarden. Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

Beleidsmedewerker participatie(wet) (m/v) (1 fte)


Wat ga je doen?

Als beleidsadviseur participatie(wet) lever je een bijdrage aan de totstandkoming van het participatiebeleid zowel op lokaal als regionaal niveau. Je onderhoudt nauwe contacten met het maatschappelijk middenveld en je bent betrokken bij verschillende projecten op regionaal niveau. Daarnaast wordt van je verwacht dat je intensieve contacten onderhoudt met collega's van andere aan de participatiewet gelieerde beleidsvelden zoals, de Jeugdwet, de Wmo/AWBZ en Passend Onderwijs. Hoewel de focus van de functie primair gericht is op het verrichten van werkzaamheden op het terrein van het participatiebeleid kun je ook ingezet worden op andere beleidsvelden binnen het totale Sociale Domein.

Als beleidsadviseur:

 • ben je de adviseur van het bestuur en management;
 • schrijf je adviezen, beleidsvoorstellen, nota's, evaluaties, teksten voor de begroting/jaarverslag(en)/nieuwsbrieven/gemeentepagina/intranet e.d.;
 • beweeg je je binnen het netwerk van het Sociaal Domein, maar tegelijk ook binnen het lokale/regionale netwerk van instanties en instellingen; je volgt de ontwikkelingen daarbinnen neemt proactief de gewenste acties;
 • overleg je en stem je beleid af binnen de afdeling en met andere afdelingen, samenwerkingsverbanden, ketenpartners e.d.;
 • organiseer je activiteiten, bijeenkomsten met bedrijven/instellingen en informeer je burgers;
 • ben je ambtelijk het aanspreekpunt voor de Sociale Zaken Maastricht en Heuvelland;
 • ben je inhoudelijk adviseur van de portefeuillehouder Participatie.

Wie ben je?

 • je hebt een afgeronde HBO opleiding;
 • bent inhoudelijk bekend met de participatiewet en je beschikt over meerdere jaren relevante werkervaring als beleidsmedewerker;
 • enige senioriteit binnen dit werkveld is een absolute must;
 • je bent een netwerker pur sang en beschikt over aantoonbare ervaring daarin;
 • je denkt in kansen, out of the box, durft te ondernemen en te innoveren;
 • je beschikt over ruime ervaring met planmatig en programmatisch werken.

Wat bieden wij?

 • de functie is indicatief ingedeeld in functiefamilie beleidsadvisering met bandbreedte D (salarispeil per 1-4-2015 maximaal € 3.985,--) op basis van een fulltime dienstverband;
 • definitieve waardering is afhankelijk van een nog op te starten functiewaarderingstraject;
 • inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren, meer informatie of solliciteren?

Heeft deze advertentie je belangstelling? Solliciteer dan vóór 29 januari 2016 online via www.igom.nl en richt je brief en c.v. aan:

Gemeente Meerssen
t.a.v. mw. I. Erdkamp
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Heb je behoefte aan meer informatie neem dan contact op met mevrouw Inge Keijdener, die deze functie op dit moment invult. Of met de heer Walter Creusen, hoofd afdeling Samenleving, telefoon 14 043. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 februari 2016.