Nieuwsbericht Vacature Beleidsmedewerker bedrijfsondersteuning

Publicatiedatum: 03 februari 2016 13.05 uur

Aan de toegang tot het Limburgs heuvelland ligt Meerssen: een sfeervolle gemeente, met een rijke historie. De gemeente Meerssen bestaat uit de woonkernen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten en telt ca. 19.500 inwoners. De gemeentelijke organisatie telt ca. 105 medewerkers, onder aansturing van een drietal afdelingshoofden.
In het kader van de organisatieontwikkeling is de kwaliteit van het ambtelijk apparaat een belangrijk item. De samenleving verandert continu en dat vraagt ook van ambtenaren de kwaliteit om te blijven veranderen. De kernwaarden van de organisatieontwikkeling zijn hierbij richtinggevend voor het invullen van het vakmanschap en de aanpak voor de verdere kwaliteitsontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Deze kernwaarden zijn wij/samen, klant-/vraaggericht, flexibel en professioneel. Als resultaatgerichte organisatie bieden wij interessant en uitdagend werk dat bijdraagt aan de publieke zaak. Daarnaast bieden wij veel ruimte voor initiatief en ontplooiing en hebben wij marktconforme- en flexibele arbeidsvoorwaarden.

Bij de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

Beleidsmedewerker bedrijfsondersteuning (m/v) (1 fte)

De afdeling Samenleving van de gemeente Meerssen is verantwoordelijk voor de integrale beleidsvoorbereiding en –uitvoering op o.a. de terreinen onderwijs, sport en recreatie, kunst en cultuur, volksgezondheid en sociaal domein (o.m. maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie).Vanwege de te realiseren integrale afstemming en om een adequaat financieel beheer te garanderen binnen de afdeling verricht deze beleidsmedewerker – in nauw overleg met het afdelingshoofd – diverse, de totale afdeling regarderende coördinerende werkzaamheden, merendeels op het terrein van planning en control cyclus. Daarnaast werkt de functionaris ondersteunend ten aanzien van alle andere prestatievelden binnen de afdeling en werkt hij mee aan een kwaliteitsverbetering in het Sociaal Team. Gezien de taakinhoud van deze functie is het hebben c.q. krijgen van een breed blikveld op alle beleidsterreinen zowel beleidsmatig alsook financieel een absolute must.

Wat ga je doen?

De taakinhoud in hoofdlijnen:
• Op het terrein van de planning en control cyclus hebben de werkzaamheden betrekking op
- het mee zorgdragen voor het redigeren van de teksten voor de programmabegroting,bestuursrapportages en programmarekening;
- het mee zorgdragen voor het behouden van de overall-view op de financiële middelen binnen de afdeling;
- het ondersteunen van de budgethouders bij hun budgetbeheer;
- andere voorkomende uitvoerende coördinerende werkzaamheden op het gebied van planning en control. Deze werkzaamheden kunnen incidenteel en projectmatig van aard zijn;
• Werkt in algemene zin ondersteunend ten aanzien van alle beleidsterreinen en neemt in projectmatige zin verantwoordelijkheid daar waar dit nodig is;
• Zorgt mee voor de kwaliteitswaarborg binnen het Sociaal Team.

Wat vragen wij?

• Een H.B.O./ Academische opleiding;
• Aantoonbare ervaring op financieel, boekhoudkundig gebied;
• Uitgebreide kennis van het programma Excel;
• Aantoonbare ervaring in schrijven van integrale beleidsnotities;
• Ervaring dan wel duidelijk aantoonbare affiniteit met werkzaamheden op terrein van de planning en control cyclus;
• Initiatortype die handen uit de mouwen steekt, daadkrachtig is en zich als een vis in het water voelt in een dynamisch omgevingsveld;
• Een persoon die in karakterologische zin voldoende gewicht in de schaal kan leggen om de ambtelijke regiefunctie waar te maken.

Wat bieden wij?

• De functie is indicatief ingedeeld in functiefamilie beleidsadvisering met bandbreedte D (salarispeil per 1-4-2015 maximaal € 3.985,--) op basis van een fulltime dienstverband;
• Definitieve functiebeschrijving en waardering is afhankelijk van een nog op te starten functiewaarderingstraject;
• Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring;
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren, meer informatie of solliciteren?

Heeft deze advertentie je belangstelling, solliciteer dan vóór vrijdag 19 februari a.s. online via www.igom.nl en richt je brief en c.v. aan Gemeente Meerssen, t.a.v. mw. I. Erdkamp, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Heb je behoefte aan meer informatie neem dan contact op met Yarka Dreessen, die deze functie in het verleden heeft ingevuld. Zij is bereikbaar onder nummer 043-3661674. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 1 maart 2016.