Gemeente Meerssen | Vacature Beleidsadviseur Wonen (0,8 fte)

Nieuwsbericht Vacature Beleidsadviseur Wonen (0,8 fte)

Gepubliceerd op: 06 mei 2022 12:15

Vacature
Wil jij meebouwen aan de toekomst van de Gemeente Meerssen? Voor de afdeling Ruimte zoeken wij een:

Beleidsadviseur Wonen (0,8 fte)

De gemeente Meerssen heeft een grote ambitie om aantrekkelijke, toekomstbestendige en duurzame woonproducten te bieden!

Wat ga je doen?

De gemeente Meerssen heeft in 2021 de Woonvisie Leefbare vitale kernen voor de periode 2021-2026 vastgesteld. Hierin is vastgelegd waar de gemeente in 2026 op het gebied van wonen wil staan met een doorkijk naar 2030. Ook wordt de woonvisie gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties. Daarnaast zijn er regionale afspraken gemaakt in het kader van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

Als beleidsadviseur wonen ga je aan de slag met de uitvoering van de thema's uit de woonvisie en ander gerelateerde ontwikkelingen. Denk aan demografische verandering, toegankelijkheid voor lage inkomens en huisvesting van speciale doelgroepen (zoals statushouders, woonwagenbewoners en huisvesting voor zorgbehoevenden).

De taakinhoud in hoofdlijnen:

  • Onderzoeken en analyseren van uiteenlopende zaken op het gebied van wonen. Denk hierbij aan huisvestings- en doelgroepenbeleid, mogelijkheden voor doorstroming, woningsplitsing, gebiedsprofielen, etc.
  • Opstellen van notities, voorstellen en beleid, en deze voorleggen aan het college en/of de raad.
  • Vertegenwoordigen van de gemeente bij de verschillende regionale samenwerkingsverbanden en voeren van overleggen met belanghebbenden.
  • Toetsen van plannen aan de vastgestelde woonbeleid. Je werkt hierin nauw samen met het clusters beleid en vergunningen.
  • Meewerken aan de verdere ontwikkeling van de beleidsinstrumenten in het kader van de Omgevingswet voor het beleidsthema wonen.

Wie ben jij? 

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met affiniteit voor het vakgebied wonen/volkshuisvesting. Het werken binnen een gemeente vraagt om een goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Jij bent je bewust van de omgeving waarin je werkt en je verliest het gewenste resultaat niet uit het oog. Je bent een onderzoekende en zelfstandige beleidsadviseur met zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Tot slot weet jij zaken goed te relativeren en analyseren.

Voor deze functie vereisen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Waar kom je te werken?

De gemeente Meerssen bestaat uit de woonkernen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten en heeft ca. 19.000 inwoners en ruim 1.100 bedrijven die er ondernemen. Door het groene karakter, haar gunstige ligging en bereikbaarheid is de gemeente Meerssen een aantrekkelijke gemeente om te wonen én om te ondernemen.

De gemeente Meerssen kent drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Ruimte en Samenleving. In totaal werken er ongeveer 130 medewerkers. De beleidsadviseur Wonen is onderdeel van de afdeling Ruimte. Binnen deze afdeling zijn 4 clusters gevormd en deze functie valt onder de cluster Ruimtelijk Beleid.

Wat biedt de gemeente Meerssen?

Als resultaatgerichte organisatie biedt de gemeente Meerssen interessant en uitdagend werk dat bijdraagt aan de publieke zaak. Doordat het een kleine gemeente betreft zijn de lijnen kort en ben je bij een breed scala aan onderwerpen en ontwikkelingen binnen de gemeente betrokken. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en ontplooiing en er heerst onderling een loyale, collegiale en welwillende sfeer. In jouw functie krijg je alle benodigde support die nodig is om je te bekwamen in het vakgebied.

  • De functie van beleidsadviseur Wonen is ingedeeld in schaal 10 (max. € 4671,- op basis van een fulltime dienstverband, salarispeil per 1 april 2022). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
  • Bovenop je salaris ontvang je 17,05% van het bruto jaarsalaris als Individueel Keuze Budget (IKB). Dit kun je naar eigen wens inzetten, bijvoorbeeld om uit te betalen, extra vakantiedagen te kopen of belastingvrij een fiets aan te schaffen.
  • In beginsel ontvang je een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Hierbij geldt de intentie om deze, bij goed functioneren, om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Pensioenopbouw vindt plaats bij ABP.
  • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het flexibel indelen van de werkweek, mogelijkheid tot thuiswerken en diverse ontwikkelingsmogelijkheden op zowel persoonlijk als inhoudelijk vlak.

Sollicitatieprocedure

Interesse? We nodigen je van harte uit om je motivatiebrief en CV vóór 18 mei a.s. online via www.igom.nl in te dienen. Binnen 3 werkdagen na sluiting van de vacature ontvang je een reactie. Houd je alvast ruimte in de agenda vrij voor een eventuele eerste kennismaking in week 21?

Het eerste gesprek dient als kennismaking. We gaan in op jouw motivatie, drijfveren, persoonlijkheid, kennis en kunde. Daarnaast vertellen wij meer over de inhoud van de functie, de afdeling, de bedrijfscultuur, enz. Zodoende krijg jij ook meer beeld van het werk en de werkomgeving.

Na een eerste kennismaking kan er tweede gesprek ingepland worden waarbij we dieper op zaken in gaan. Soms wordt hierbij een assessment ingezet.

Blijkt er na deze gesprekken een match te zijn, dan plannen we een arbeidsvoorwaardengesprek in. Hopelijk mogen we je daarna verwelkomen als nieuwe collega!

Meer weten?

Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Frans Crijns (afdelingshoofd Ruimte) via tel. 06-53237650. Met vragen over de sollicitatieprocedure kun je bij Sanne Dooper (corporate recruiter) via tel. 06-46597963 terecht. Voor overige informatie kijk op www.meerssen.nl.