Nieuwsbericht Vacature Afdelingshoofd Ruimte

Publicatiedatum: 24 mei 2016 15.40 uur

Aan de toegang tot het Limburgs heuvelland ligt Meerssen: een sfeervolle gemeente, met een rijke historie. De gemeente Meerssen bestaat uit de woonkernen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten en telt ca. 19.500 inwoners.

De gemeente kent een bestuursakkoord voor de periode 2015 – 2018: 'Meerssen in Balans'. Hierin is de ambitie opgenomen om Meerssen in balans te brengen op financieel, organisatorisch, bestuurlijk en politiek gebied. Het primaat ligt bij het op orde brengen en vervolgens houden van de gemeentelijke financiën maar tegelijkertijd zal Meerssen zich blijven ontwikkelen. Dit vergt het maken van keuzes en een vruchtbare samenwerking tussen burgers en bestuur. Versterking van de leefbaarheid en het welzijn van de lokale samenleving kan alleen worden bewerkstelligd indien een ondernemend gemeentebestuur en ondernemende burgers in gezamenlijkheid opereren.

In het kader van de organisatie- en cultuurontwikkeling is de kwaliteit van het ambtelijk apparaat een belangrijk item. De samenleving verandert continu en dat vraagt ook van ambtenaren de kwaliteit om te blijven veranderen. In het cultuurontwikkelingstraject dat zich richt op het ontwikkelen van de benodigde ambtelijke competenties wordt specifieke aandacht geschonken aan de doorontwikkeling van rolcongruent handelen en morele oordeelsvorming. Doel van dit alles is om de gemeentelijke organisatie zodanig toe te rusten dat zij optimale invulling kan geven aan de uitdagingen.

De kernwaarden van de organisatieontwikkeling zijn hierbij richtinggevend voor het invullen van het vakmanschap en de aanpak voor de verdere kwaliteitsontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Deze kernwaarden zijn wij/samen, klant-/vraaggericht, flexibel en professioneel.

Als resultaatgerichte organisatie bieden wij interessant en uitdagend werk dat bijdraagt aan de publieke zaak, daarnaast bieden wij veel ruimte voor initiatief en ontplooiing en hebben wij marktconforme- en flexibele arbeidsvoorwaarden. De gemeentelijke organisatie telt 117 medewerkers, onder aansturing van een drietal afdelingshoofden.

Wij zijn op zoek naar een:

Afdelingshoofd Ruimte (m/v) (1 fte)

De afdeling Ruimte van de gemeente Meerssen is verantwoordelijk voor de integrale beleidsvoorbereiding en –uitvoering op de terreinen ruimtelijke ordening en economie, vergunningen, handhaving en beheer openbare ruimte.

Profiel

 • Als afdelingshoofd Ruimte neem je de afdeling mee en daagt haar uit op de integrale ontwikkeling van de organisatie, de inhoudelijke vraagstukken en de medewerkers zelf. Je bent een coach en sparringpartner.
 • Je bent het afdelingshoofd die door de organische ontwikkeling van de organisatie, integraal, dwars door de organisatie over afdelingen heen je rol weet te vervullen.
 • Met visie, verbindend en resultaatgericht geef je participatief leiding aan een team van 40 professionals in een politiek-bestuurlijke omgeving en ontwikkel je de beleids- en uitvoeringsstrategie voor jouw afdeling.
 • Je beschikt over ruime ervaring als manager in een continue veranderende omgeving. Deze ervaring heb je opgedaan bij verschillende (semi-)overheidsorganisaties. Je bent goed bekend met het functioneren in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je staat voor dienend en verbindend leiderschap en weet als motiverend en coachend leidinggevende je omgeving te inspireren. In veranderingstrajecten neem je mensen mee, zodanig dat er gezamenlijkheid en vertrouwen ontstaat. Daarbij kijk je graag voorbij de grenzen van je directe aandachtsveld en durf je heilige huisjes te doorbreken. Je werkt vanuit samenwerking en met doorzettingskracht naar een concreet einddoel.
 • Je bent lid van het managementteam dat bestaat uit de algemeen directeur en de afdelingshoofden van de afdelingen Ruimte, Samenleving en Bedrijfsvoering. In het managementteam vervul je een initiërende, inspirerende en verbindende rol.

Houding en competenties

 • Vertaalt strategie en visie naar effectieve uitvoering;
 • Zet zaken in gang en brengt ze tot een succesvol einde;
 • Toont leiderschap;
 • Gericht op verbinden, samenwerken en netwerken binnen de organisatie, met de burger en met andere organisaties;
 • Van buiten naar binnen denken is normaal;
 • Empathisch en mensgericht;
 • Integraal, strategisch en vernieuwend denken;
 • Politiek/bestuurlijk – en omgevingssensitief;
 • Enthousiast, integer, stevig, open en betrouwbaar;
 • Visie op veranderende rol van de overheid en specifiek voor de rol van Meerssen.

Wat vragen wij?

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare ervaring met leidinggeven aan een grote groep professionals;
 • Affiniteit met (een van) de beleidsvelden ruimte, wonen, groen, water, duurzaamheid, economie en mobiliteit in de volle breedte;
 • Sterk in het integraal kunnen benaderen van thematieken, zowel intern als extern;

Wat bieden wij?

 • De functie is ingedeeld in functiefamilie management met bandbreedte B, functieschaal 13 (salarispeil per 1-1-2016 maximaal € 5.814,-- op basis van een fulltime dienstverband);
 • Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren, meer informatie of solliciteren?

Heeft deze advertentie je belangstelling gewekt, dan verzoeken we je vóór 6 juni 2016 online te solliciteren via www.igom.nl. Je kunt je brief en CV richten aan Gemeente Meerssen, t.a.v. Lydia Wijnands, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de algemeen directeur, Jacques Eurlings. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 14043. Wil je meer informatie over de procedure, neem dan contact op met de beleidsadviseur P&O, Lydia Wijnands. Ook zij is bereikbaar onder telefoonnummer 14043.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 16 juni, vrijdagmorgen 17 juni en maandagmiddag 20 juni 2016.

Aanvullende informatie

Een test/assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Dit assessment vindt plaats op donderdag 23 juni 2016 te Eindhoven.

De gemeente stelt acquisitie naar aanleiding van deze vacature niet op prijs