Nieuwsbericht Vacature - Wij zoeken een consulent Sociaal Team multi problem-jeugd (m/v - 1 fte)

Publicatiedatum: 27 juni 2016 11.10 uur

Vacature
Aan de toegang tot het Limburgs heuvelland ligt Meerssen: een sfeervolle gemeente, met een rijke historie. De gemeente Meerssen bestaat uit de woonkernen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten en telt ca. 19.500 inwoners. De gemeentelijke organisatie telt ca. 116 medewerkers, onder aansturing van een drietal afdelingshoofden. In het kader van de organisatieontwikkeling is de kwaliteit van het ambtelijk apparaat een belangrijk item. De samenleving verandert continu en dat vraagt ook van ambtenaren de kwaliteit om te blijven veranderen. De kernwaarden van de organisatieontwikkeling zijn hierbij richtinggevend voor het invullen van het vakmanschap en de aanpak voor de verdere kwaliteitsontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Deze kernwaarden zijn wij/samen, klant-/vraaggericht, flexibel en professioneel. Als resultaatgerichte organisatie bieden wij interessant en uitdagend werk dat bijdraagt aan de publieke zaak, daarnaast bieden wij veel ruimte voor initiatief en ontplooiing en hebben wij marktconforme- en flexibele arbeidsvoorwaarden.

Bij de afdeling Samenleving zijn wij - tijdelijk tot 1 januari 2017 - op zoek naar een:

Consulent Sociaal Team (multi problem-jeugd) (m/v) (1 fte)

De afdeling Samenleving van de gemeente Meerssen is verantwoordelijk voor de integrale beleidsvoorbereiding en –uitvoering op o.a. de terreinen onderwijs, sport en recreatie, kunst en cultuur, volksgezondheid en sociaal domein (o.m. maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie).

Wat ga je doen?

De taakinhoud in hoofdlijnen:

 • behandelt ondersteuningsvragen en voert de (keten)regie over zeer complexe (multi-probleem) situaties;
 • werkt outreachend met een groot mandaat om noodzakelijke oplossingen te organiseren;
 • stimuleert het zelfoplossend vermogen van inwoners met een ondersteuningsvraag;
 • draagt zorg voor de totstandkoming van  noodzakelijke in elkaar grijpende ondersteuningsarrangementen;
 • initieert, stuurt en draagt zorg voor de afhandeling van de formele besluitvorming;
 • draagt zorg voor het opstellen van beschikkingen, (advies-)rapportages, beoordelingen en correspondentie;
 • verzamelt en beheert data en gegevens voor beleidsuitvoering;
 • bewaakt de uitvoering van in elkaar grijpende ondersteuningsarrangementen en zorgt voor de afstemming van taken van betrokkenen van het proces;
 • werkt samen met de ketenpartners, versterkt eigen netwerken en neemt positie in binnen de keten;
 • bemiddelt en intervenieert zo nodig bij crisissituaties.

Wat vragen wij?

 • Je bent in het bezit van een afgeronde HBO - Academische relevante opleiding voor het vakgebied;
 • Je hebt kennis van en ervaring binnen het vakgebied;
 • Je hebt ervaring in het voeren van casusregie;
 • Je hebt ervaring met motiverende gespreksvoering;
 • Je beschikt over analytisch en diagnostische vaardigheden;
 • Je kunt accuraat en helder rapporteren;
 • Je hebt kennis van de Sociale Kaart in de regio;
 • Je kunt omgaan met conflicten en crisissituaties;
 • Je kunt onveilige/ongezonde opgroeisituatie en signalen van kindermishandeling herkennen;
 • Je hebt kennis van en inzicht in het hulpaanbod, hulpverleningsmethodieken en diagnostische instrumenten zoals o.a. ontwikkelingspsychologie en psychopathologie.
 • Je bent SKJ-geregistreerd, of er dient een vooraanmelding te hebben plaatsgevonden.

Wat bieden wij?

 • De functie is ingedeeld in functiefamilie dienstverlening met bandbreedte A (salarispeil per 1-1-2016 maximaal € 4.105,--) op basis van een fulltime dienstverband;
 • Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Aangezien het een tijdelijk dienstverband is, zal er sprake zijn van een payroll-constructie.

Reageren, meer informatie of solliciteren?

Heeft deze advertentie je belangstelling? Solliciteer dan vóór 5 juli online via www.igom.nl  en richt je brief en c.v. aan Gemeente Meerssen, t.a.v. Ingrid Erdkamp, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Kalita Roosen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 043 (algemeen).

Vacature

Sfeervol Meerssen, daar vind je wat je zoekt