Gemeente Meerssen | Update werkzaamheden Waterbuffer Aan de Pletsmolen

Nieuwsbericht Update werkzaamheden Waterbuffer Aan de Pletsmolen

Gepubliceerd op: 25 maart 2022 11:20

Afgelopen weken zijn we met de aanleg van de nieuwe regenwaterbuffer bezig geweest. Helaas zijn de werkzaamheden – door omstandigheden – niet zo snel gegaan als we hadden gehoopt. Nu deze hobbeltjes zijn genomen, kunnen we op volle kracht de regenwaterbuffer aanleggen. Inmiddels kunt u – aan de zijde van de appartementen – al een goed beeld vormen van de toekomstige buffer. 

regenwaterbuffer aan de pletsmolen
Put Watervalderbeek en stapelmuur

Op de foto met de stenen muur (stapelmuur) en de put ziet u de nieuwe instroom van de Watervalderbeek. In de nieuwe situatie blijft de Watervalderbeek langer boven de grond en krijgt een slingerend karakter. De stenen muur wordt op meerdere plaatsen toegepast om de woningen te beschermen tegen hoog water. Deze 3 muren krijgen allemaal dezelfde uitstraling.

watervalderbeek
Nieuwe Watervalderbeek, bovengronds

Op de foto ziet u dat de Watervalderbeek verder van de woningen wordt gelegd en meer slingerend wordt gemaakt. Op de foto is ook al de verlaging te zien waar we het water gaan opvangen in geval van hevige regenbuien.

Veel gestelde vragen over hevige regenval

Er komen meerdere vragen of de regenwaterbuffer de grote hoeveelheden water – bij hevige regenval – nu wél kan opvangen. De regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen is de laatste buffer voor de overkluizing van de Watervalderbeek. Het Waterschap Limburg heeft meerdere regenwaterbuffers ten noorden van Meerssen aangebracht. De inhoud van de regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen wordt gereguleerd vanuit deze bovenliggende buffers (bijvoorbeeld Visweg). Door meetpunten in de buffer Aan de Pletsmolen en de bovenliggende buffers kan de belasting van de buffer Aan de Pletsmolen worden geregeld. De kans dat de buffer Aan de Pletsmolen gaat overstromen is daardoor al heel erg klein. Mocht het toch gebeuren dat er teveel water naar de regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen stroomt, dan kan dit water – zonder schade aan te richten – via de Gasthuisstraat afstromen.

Planning

Zoals het er nu naar uitziet zijn we eind april klaar met alle werkzaamheden. De bomen en het groen worden in het najaar aangeplant. De buffer wordt wel ingezaaid met gras.