Gemeente Meerssen | Update werkzaamheden Meerssen-Centrum: Beekstraat & Stationstraat

Nieuwsbericht Update werkzaamheden Meerssen-Centrum: Beekstraat & Stationstraat

Gepubliceerd op: 20 maart 2020 12:10

Overkluizing Watervalderbeek fase 2
Begin februari 2020 zijn de werkzaamheden van fase 2 van project Overkluizing Watervalderbeek van start gegaan: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door het onderste deel van de Beekstraat (tussen Gasthuisstraat-Bunderstraat) en de Stationstraat (tussen Bunderstraat -brillenzaak/opticien). Deze straten zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden moeten half april klaar zijn. Wat is de stand van zaken?

Afgelopen week is het nieuwe ondergrondse tracé van de Watervalderbeek voltooid. Het water van de beek kan nu via de oude gerepareerde overkluizing én de nieuwe buis door de Beekstraat/Stationstraat stromen. Als het Waterschap een controle heeft uitgevoerd op het nieuwe ondergrondse tracé kan de pomp in de Beekstraat worden verwijderd. Ook de bovengrondse stalen leiding wordt dan afgebroken. Dat gaat in de komende periode gebeuren.

We zijn inmiddels begonnen met het straatwerk in de Beekstraat. Als gevolg van de landelijke maatregelen in het kader van het coronavirus waren er wat problemen met het inzetten van stratenmakers. Hierdoor is wat vertraging opgelopen bij de start van het straatwerk in de Beekstraat.

Volgende week vult de aannemer rond de buis in de Stationstraat alles aan met zand. Daarnaast starten we met het klaarmaken van de Stationstraat, zodat deze bestraat kan worden. In de Beekstraat gaan de stratenmakers hun uiterste best doen om eerst de stoepen en dan de straat zelf zo snel mogelijk beschikbaar te maken.

Informatie

Meer informatie vindt u op de speciale projectpagina op deze website