Nieuwsbericht Update werkzaamheden Meerssen-centrum: Beekstraat & Stationstraat

Gepubliceerd op: 06 maart 2020 11:35

Overkluizing Watervalderbeek fase 2
Begin februari 2020 zijn de werkzaamheden van fase 2 van project Overkluizing Watervalderbeek van start gegaan: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door het onderste deel van de Beekstraat (tussen Gasthuisstraat-Bunderstraat) en de Stationstraat (tussen Bunderstraat -brillenzaak/opticien). Deze straten zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden moeten half april klaar zijn. Wat is er afgelopen week gebeurd en wat staat er voor komende week op de planning?

Wat is afgelopen week gebeurd?  

In de afgelopen week zijn de meeste knelpunten op het gebied van kabels en leidingen verholpen. In de periode na carnaval zijn diverse gasleidingen aangepast. Inmiddels zijn de straatklinkers in de Stationstraat opgebroken, zodat we hier ook kunnen starten met het leggen van de buis voor het ondergrondse tracé van de Watervalderbeek.

Wat staat er komende week op de planning? 

Het gedeelte Beekstraat is vrijwel klaar. Volgende week starten we met het bestraten van dit gedeelte. Dat gaat enkele weken duren. Gelijktijdig leggen we in de Stationstraat de buis voor het ondergrondse tracé van de Watervalderbeek. Dit duurt naar verwachting een week of twee.

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de projectpagina op deze website