Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)

Gepubliceerd op: 08 november 2019 12:50

Overkluizing watervalderbeek
Achter de panden Stationstraat 1 t/m 17 (oneven) in Meerssen loopt ondergronds de Watervalderbeek. Bij recente inspectie heeft de gemeente geconstateerd, dat de overkluizing in slechte staat verkeert. Op korte termijn is renovatie nodig en een gedeeltelijke verlegging van het ondergrondse beek via de Stationstraat. De werkzaamheden zijn enkele weken geleden gestart. We willen de werkzaamheden namelijk vóór het seizoen van (mogelijk) extreme neerslag kunnen afronden. Uitgangspunt: zo weinig mogelijk hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Meerssen-Centrum. Wij houden u van de voortgang op de hoogte met een speciale projectpagina op deze website. 

Wat hebben we al klaar

In de afgelopen weken zijn er diverse werkzaamheden voor het herstellen van de Watervalderbeek afgerond. Zoals we al eerder hadden gemeld is de vloer gestort. De afgelopen week zijn de holle ruimtes achter de overkluizing gevuld. De situatie rondom de overkluizing van de Watervalderbeek is daarmee gestabiliseerd.

Om ook bezoekers van het winkelcentrum Meerssen goed te informeren over wat we aan het doen zijn, hebben we informatieborden opgehangen aan het – inmiddels verlichte - trapje over de buis (bij Mestrini) en aan het hekwerk tussen de Hema en Electroworld Offermans.

Wat moeten we nog doen

In de week voor Sinterklaas (25 t/m 29 november) wordt de nieuwe buis in de overkluizing aangebracht. Zoals we al in eerdere berichten hebben geschreven is dit een kunststof kous, die door warme lucht in model wordt opgeblazen. Door de warme lucht wordt de kunststof kous hard en hebben we na de afkoeling van de kous een mooie ronde buis. Deze werkzaamheden worden buiten het zicht uitgevoerd, zodat hier geen extra hinder ontstaat voor het verkeer.

Als laatste moeten dan de holle ruimtes tussen de bestaande overkluizing en de nieuwe buis worden opgevuld met beton. Om u tijdens de Sinterklaasweek op uw gemak en gezellig te kunnen laten shoppen in Meerssen, voeren wij deze werkzaamheden pas vanaf 9 december uit. Het vullen van de holle ruimtes tussen de bestaande overkluizing en de buis geeft geen extra hinder voor het verkeer. We kunnen deze werkzaamheden uitvoeren vanuit de laad- en losplaats voor Electroworld Offermans (onder de Beekstraat).

Aanpassingen tijdens de werkzaamheden

Zowel de aannemer als de gemeente proberen alles in één keer goed te doen. Ondanks dat komt het voor dat de situatie toch beter kan. Dankzij meldingen van bewoners, ondernemers, fietsers, minder validen en alle andere belanghebbenden wordt de situatie rondom de werkzaamheden steeds verbeterd. Als voorbeelden zijn te noemen: het maken van de groene routeborden voor winkelpubliek,  het aanpassen van de tijdelijke verkeerlichten zodat fietsers van uit de Kerksteeg het verkeerslicht niet missen en het verplaatsen van het stoplicht voor de fietsers op de hoek Bunderstraat – Stationstraat om rollators, rolstoelen en kinderwagen veilig te kunnen laten passeren. Deze verbetering komen tot stand doordat u ons daarbij helpt door alert en kritisch te blijven. Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

Ontwerp en voorbereidingen fase 2

Door de renovatie van de overkluizing wordt de afvoercapaciteit kleiner. Om de benodigde afvoercapaciteit bij extreme neerslag te kunnen garanderen, wordt extra afvoer gerealiseerd via een nieuwe ondergrondse buis in de Stationstraat. Daarvoor is nodig om de Stationstraat open te breken. Deze werkzaamheden vinden plaats van januari t/m maart 2020.

Het ontwerp is al ver gevorderd. In de afgelopen weken hebben we al proefsleuven gemaakt om te onderzoeken hoe de kabels en leidingen daadwerkelijk lopen. Ook zijn er grondonderzoeken uitgevoerd. In december worden de bouwkundige opnames van de nog niet opgenomen panden aan de Stationstraat en Beekstraat uitgevoerd. Eigenaren en bewoners/gebruikers worden hiervoor nog apart geïnformeerd.

Informatieavond

Begin december organiseren we een informatieavond om u bij te praten en u de eerste beelden te geven van het ontwerp van de extra leiding door Stationstraat (en kruising Beekstraat-Stationstraat). U wordt hiervoor uitgenodigd via de gemeentelijke media. Hebt u zich nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief, dan verzoeken wij u dat te doen, zodat u niets mist. U kunt zich aanmelden via deze link: Aanmelden digitale nieuwsbrief gemeente Meerssen