Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Update werkzaamheden Meerssen-Centrum (Overkluizing Watervalderbeek)

Gepubliceerd op: 25 oktober 2019 12:55

Stond vorige week in het teken van voorbereidende werkzaamheden: deze week zijn de werkzaamheden aan de overkluizing van de Watervalderbeek daadwerkelijk van start gegaan. Om u een goed beeld te geven waar we mee bezig zijn, is hieronder een beschrijving gemaakt van de oplossing voor het herstel van de overkluizing van de Watervalderbeek. Daarna volgt een korte samenvatting van de werkzaamheden en geven wij een doorkijk naar wat er de komende tijd staat te gebeuren. 

Wat gaan we doen met de Watervalderbeek? 

Tijdens de informatieavonden is een beeld gegeven hoe we de reparatie van de Watervalderbeek op dat moment voor ogen hadden; dit betekende – op dat moment – het inbrengen van een buissegmenten vanuit beide zijden van de Watervalderbeek, waardoor er twee werkgaten zouden komen. Eén werkgat zou komen aan de zijde van het Station (nabij de parkeergarage), het andere werkgat zou in de Beekstraat komen (nabij Electroworld). Het bouwteam heeft in de afgelopen weken voortdurend gezocht naar de beste oplossing, met daarbij de minst mogelijke hinder voor de omgeving als belangrijk uitgangspunt. Als gevolg van deze voortdurende zoektocht zijn we tot een oplossing gekomen, waarbij we maar één reeds bestaand werkgat nodig hebben. In plaats van buissegmenten voor de reparatie van de Watervalderbeek heeft het bouwteam gekozen voor het aanbrengen van een kunststof buis. Deze buis is tijdens het aanbrengen een flexibele slappe kous, die door middel van stoom door de bestaande overkluizing word aangebracht. De stoom zorgt er ook voor dat de flexibele kous na het aanbrengen uithardt, waardoor een sterke kunststof buis ontstaat. Deze werkwijze is veel eenvoudiger en kan vanuit één aanbrengpunt worden gerealiseerd. Daarnaast kan tijdens het aanbrengen gebruik worden gemaakt van bestaande toegangsputten tot de overkluizing en hoeven er dus geen (aanzienlijk grotere) werkgaten te worden gemaakt. Dat betekent: minder hinder voor bewoners, ondernemers en weggebruikers.

Wat is er de afgelopen weken gebeurd?

Om de reparatie aan de overkluizing te kunnen uitvoeren, moet al het water dat daar normaal doorheen stroomt, worden omgeleid. Hiervoor zijn de afgelopen week pompen aangevoerd en buizen gelegd. Vorige week is de Beekstraat meerdere dagen afgesloten geweest om de pompen, aggregaten en dieseltanks te kunnen plaatsen. Voor deze werkzaamheden hebben wij een omleiding laten plaatsen, die in overleg met een werkgroep van belanghebbenden tot stand is gekomen. Omdat de pompen en bijbehoren voor een deel op de weg staan, was het noodzakelijk tijdelijk stoplichten te plaatsen. Deze stoplichten blijven staan totdat Fase 2 – het ondergronds aanbrengen van een extra buis door de Beekstraat en Stationstraat – van start gaat.

Wat gaat er komende weken gebeuren? 

Voordat de flexibele kous kan worden aangebracht, moet de huidige overkluizing van de Watervalderbeek worden gerepareerd. We zijn begonnen met het storten van een nieuwe vloer in de overkluizing om de stabiliteit van de overkluizing te herstellen, en daarmee ook de stabiliteit van de achterliggende woningen. De nieuwe betonnen vloer dient meteen ook ter ondersteuning van de kunststof buis. We hadden gehoopt dat we deze werkzaamheden vanuit het werkgat nabij de parkeergarage konden uitvoeren, maar dat bleek uit veiligheidsoverwegingen geen haalbare kaart. Daarom moest het beton vanuit de Beekstraat worden aangevoerd. Dit betekent dat we het kruispunt Gasthuisstraat – Beekstraat op 24 en 25 oktober opnieuw moeten afsluiten voor verkeer. De omleiding zoals deze afgelopen week van kracht was, is dan opnieuw van toepassing. In week 44 (28 oktober – 1 november) worden de wanden gerepareerd en gaten achter de wanden gevuld. Na het rengen van de vloer worden holle ruimten achter de overkluizing opgevuld met een betonachtig materiaal en worden zichtbare scheuren gedicht, waarmee de reparatie van de overkluizing is voltooid. We verwachten dat deze werkzaamheden circa 2 weken in beslag zullen nemen. Na de reparatiewerkzaamheden kunnen we de nieuwe buis aanbrengen. Als laatste moeten de hoeken in de oude koker nog worden opgevuld met beton.

Fase 2, aanbrengen van de extra buis voor de Watervalderbeek (Beekstraat – Stationstraat)
Informatie hierover volgt.