Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Update werkzaamheden Korte Raarberg, Herkenberg en Parallelweg

Gepubliceerd op: 09 augustus 2019 12:30

werkzaamheden herkenberg1
Aan de Korte Raarberg, Herkenberg en Parallelweg in Meerssen wordt gewerkt. De aannemers brengen de bewoners op de hoogte over specifieke werkzaamheden in hun straat. Als gemeente praten we u ook graag bij over de huidige stand van zaken.

werkzaamheden herkenberg2
Voortgang

De riolering in het fietspad op de Herkenberg is klaar. Het fietspad is voorzien van nieuwe tegels. De waterleiding in het onderste gedeelte van de Korte Raarberg is vervangen, getest en de woningen zijn aangesloten op de nieuwe leiding. De Korte Raarberg werd voorzien van asfalt om de weg tijdens de vakantie goed begaanbaar te maken. De gasaansluitingen van de Korte Raarberg zijn vernieuwd tot en met huisnummer 29.

 

werkzaamheden herkenberg3
Planning Korte Raarberg

Na de bouwvakvakantie start de vervanging van de gasleiding vanaf huisnummer 29 tot aan de Lange Raarberg. De gasleiding vanaf huisnummer 29 ligt aan de even zijde van de straat, waardoor we de bereikbaarheid beter kunnen garanderen. Het verwijderen en vervangen van de gasleiding wordt per lengtes van ca. 150 meter uitgevoerd. Als de gasleiding klaar is, wordt nog een glasvezelkabel aangelegd. We verwachten dat de vervanging van de gasleiding en het aanbrengen van de glasvezel ca. vijf weken gaat duren (plaatje met de rode streepjes geeft gebied aan waar in een week wordt gewerkt).

Het gedeelte Korte Raarberg tussen de rotonde aan de Volderstraat en het Synagogenplantsoen wordt omgebouwd naar de nieuwe, definitieve situatie. Maandag wordt het tijdelijke asfalt weer opgebroken en wordt de straat met de nieuwe klinkers bestraat. Dit gedeelte is dan helemaal klaar. De verwachting is dat dit straatwerk ongeveer een week duurt.

Hiernaast ziet u waar het straatwerk gaat plaatsvinden. Herkenberg, werkzaamheden plaatje 2
 

 

Planning Herkenberg/Parallelweg

Herkenberg, werkzaamheden plaatje 1
Op vrijdag 16 augustus wordt de bocht bij het Stella Maris College opnieuw geasfalteerd. Voetgangers en fietsers kunnen het werk over het fietspad passeren, autoverkeer wordt omgeleid. In deze afbeelding is aangegeven waar we gaan werken. De bus wordt omgeleid. De weg is beschikbaar voor hulpdiensten in uiterste noodgevallen. Tegelijkertijd worden op de doorgaande Herkenberg de trottoirbanden rechtgelegd en wordt het asfalt vernieuwd. De Herkenberg is daardoor t/m 6 september afgesloten voor doorgaand verkeer.  Planning en bereikbaarheid Vauwerhof

Herkenberg, werkzaamheden geen doorgang Vauwerhof
Vanaf maandag 12 augustus wordt de parkeerplaats aangepakt. Hier staan nu de keten van de aannemers (rode kader). Ook wordt een regenwaterriolering aangebracht en de parkeerplaats krijgt een nieuwe inrichting. Om de riolering aan te brengen, wordt de Herkenberg afgesloten voor doorgaand verkeer. De verbinding van de Vauwerhof met de Herkenberg is dan ook niet beschikbaar.

 


Bereikbaarheid Korte Raarberg

Op het moment dat de gasleiding wordt vervangen in uw gedeelte, is uw woning enkel te voet of per fiets bereikbaar. We hopen een nog betere bereikbaarheid te kunnen realiseren, alleen kunnen wij deze niet garanderen.Ter hoogte van het straatwerk kunnen de woningen alleen te voet en per fiets worden bereikt. 

 

Bereikbaarheid Herkenberg

De woningen aan de Herkenberg West (woongedeelte) kunnen tot en met dinsdag 13 augustus en na 16 augustus, vanaf de Parallelweg en de Gansbaan worden bereikt (groene en rode lijn). Bij het vervangen van het asfalt, van woensdag 14 augustus tot en met vrijdag 16 augustus, zijn de woningen alleen via de Gansbaan bereikbaar (rode lijn).

Hier kunt de nieuwsbrief over de werkzaamheden downloaden als PDF. Voor vragen of meldingen kunt u contact op nemen met Omgevingsmanager Maarten Beks, tel. 06-52640722 of per e-mail via ipbb.beks@outlook.com

Werkzaamheden Herkenberg 6 groot