Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Update werkzaamheden fase 2 Overkluizing Watervalderbeek: Beekstraat & Stationstraat

Gepubliceerd op: 07 februari 2020 11:35

Overkluizing Watervalderbeek fase 2
Op maandag 3 februari zijn de werkzaamheden van fase 2 van project Overkluizing Watervalderbeek van start gegaan: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door het onderste deel van de Beekstraat (tussen Gasthuisstraat-Bunderstraat) en de Stationstraat (tussen Bunderstraat -brillenzaak/opticien). Deze straten zijn sinds maandag afgesloten voor doorgaand verkeer. Voetgangers en fietsers (te voet!) kunnen wel door. Verkeer kan wel vanuit de Gasthuisstraat richting de Beekstraat/Volderstraat rijden. De verkeerslichten zijn verwijderd. 
Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels en de parkeergarage bereikbaar voor publiek! 

Bereikbaar

Om ervoor te zorgen dat bezoekers van het winkelcentrum goed hun weg vinden, zijn groene omleidingsborden geplaatst. Deze leiden naar de parkeerplaatsen in het centrum. Voor overig doorgaand verkeer zijn gele omleidingsborden geplaatst. Om de omleiding kort te houden, is de bussluis in de Montfortlaan tijdelijk opgeheven. Er geldt hier nu éénrichtingsverkeer.

Wat is er verder deze week gebeurd?

Op dinsdag begonnen we met het verwijderen van de straatstenen in het onderste deel van de Beekstraat (tussen de Gasthuisstraat en Bunderstraat). Deze hebben we netjes gestapeld en kunnen we later hergebruiken. De aannemer startte vervolgens met het graven van de geul voor de uitbreiding van nieuwe ondergrondse buis voor de Watervalderbeek. Tijdens deze werkzaamheden bleek helaas dat een gasleiding niet helemaal ligt zoals op tekeningen is aangegeven. Hierdoor lopen we een kleine vertraging op. De gasleiding moet namelijk eerste verlegd worden. De vertraging is echter zeer beperkt. 

Wat gaan we komende week (10-16 februari) doen? 

Na het weekend gaan we weer verder met de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé in het onderste deel van de Beekstraat. Dit gedeelte van de nieuwe buis is naar verwachting diezelfde week nog klaar. De sleuf dichten we dan met zand.

Rond het midden van de week starten we met het opbreken van de straatstenen in de Stationstraat. Vanaf woensdag 12 februari is de Stationstraat daarmee niet meer bereikbaar vanaf de parkeergarage. De werkzaamheden voor het nieuwe ondergrondse beektrace door de Stationstraat starten als het gedeelte Beekstraat klaar is.

Planning vanaf 17 februari (onder voorbehoud!)

In die week leggen we in de Beekstraat de fundering aan en beginnen we met het aanbrengen van het trottoir. De rijbaan volgt op het moment dat de trottoirs gereed zijn. 

De aanleg van de riolering in de Stationstraat gaat vanaf dat moment nog een week of twee duren. De delen die klaar zijn, vullen we met zand. Waar mogelijk brengen we de fundering weer aan.

Alle informatie over het project vindt u op de speciale projectpagina op deze website