Gemeente Meerssen | Update verwijderen asbest achterterrein Pletsmolen

Nieuwsbericht Update verwijderen asbest achterterrein Pletsmolen

Gepubliceerd op: 08 juli 2021 12:00

Op het achterterrein van de Pletsmolen worden maatregelen genomen tegen wateroverlast. In verband met deze maatregelen is er onlangs gewerkt in het gebied. Tijdens de werkzaamheden is asfalt verwijderd en zijn bodemonderzoeken gedaan. Bij deze werkzaamheden zijn stukken asbest aangetroffen. Deze lagen verspreid over het achterterrein.

Geen asbest meer

Bij de start van de werkzaamheden op maandag 5 juli zijn geen asbeststukken meer aangetroffen. Deze stukken zijn waarschijnlijk door de hevige regenbuien van afgelopen tijd weggespoeld. Er moet vanuit gegaan worden dat ze stroomafwaarts terecht zijn gekomen. Echter gelet op de hevigheid van water, is het nagenoeg onmogelijk om deze stukken te vinden.

Inspectie

Om er zeker van te zijn dat er geen asbest meer is, vindt een aanvullende inspectie van het terrein plaats. Mochten er toch nog asbeststukken op het terrein aangetroffen worden, dan zijn zowel het gespecialiseerde bedrijf als de RUD (verantwoordelijk voor de handhaving) op de hoogte dat een spoedsanering moet plaatsvinden.

Informatie

Direct omwonenden ontvangen naar aanleiding van bovenstaande een bewonersbrief. Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of via e-mail: info@meerssen.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. U ontvangt nieuws en informatie van de gemeente Meerssen dan wekelijks in uw mailbox.

Projectpagina