Gemeente Meerssen | Update project potentiële ontmoetingsplek en trapveldje voormalig Amicitasterrein Meerssen

Nieuwsbericht Update project potentiële ontmoetingsplek en trapveldje voormalig Amicitasterrein Meerssen

Gepubliceerd op: 07 april 2022 13:15

Hieronder leest u een update over de voorgenomen plannen voor een ontmoetingsplek en trapveldje op het voormalige Amicitasterrein in Meerssen.

Uitgesteld

Het college heeft besloten om het project en de besluitvorming over het project uit te stellen tot na de zomer van 2022. Een reden voor het uitstellen is dat de potentiele locatie door de gemeenteraad aangewezen is als "verkenningsbuurt" en een van de weinige locaties is, die misschien geschikt zijn voor de opwekking van elektriciteit en warmte met PVT (zonne)panelen. Dit in het kader van het project Transitievisie Warmte. Momenteel vindt verder onderzoek plaats naar de mogelijkheden van de locatie Amicitasterrein.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de ruimtelijke aspecten van het terrein. Denk hierbij aan noodzakelijk te doorlopen (vergunning)procedures om het terrein geschikt te maken en mogelijkheden van inrichting. De uitkomsten van de onderzoeken worden meegenomen in het vervolgtraject.

Vervolg

Zodra de eerste resultaten van het project Transitievisie Warmte binnen zijn, kan er volgens het college pas een zorgvuldige (belangen)afweging plaatsvinden over de toekomstige invulling van het Amicitasterrein. Door nu al te kiezen voor inrichting met een ontmoetingsplek en trapveldje kan dit de mogelijkheden in de warmtetransitie tegenwerken.

We blijven u op de hoogte houden over het verdere proces.