Gemeente Meerssen | Update evaluatie subsidiebeleid

Nieuwsbericht Update evaluatie subsidiebeleid

Gepubliceerd op: 15 juli 2021 09:00

subsidies
In 2019 evalueerde de gemeente Meerssen het Subsidiebeleid. De aanbevelingen die hieruit kwamen, zijn verder uitgewerkt en gepresenteerd tijdens diverse themabijeenkomsten in 2019 en 2020. Door o.a. bestuurlijke ontwikkelingen en onderbezetting heeft het vervolgens wat langer geduurd voordat de nieuwe subsidieverordening klaar was.

Nieuwe subsidieverordening

Op 21 juni 2021 stelde de gemeenteraad de nieuwe Subsidieverordening 2021 vast. U kunt de verordening inzien in de Regelingenbank op overheid.nl. De vaststelling van deze nieuwe Subsidieverordening heeft nu nog niet direct invloed op de subsidieaanvragen. Het maakt het voor ons wel mogelijk ook de aanpassingen in de subsidieregelingen door te voeren.

Bekijk hier de nieuwe Subsidieverordening op overheid.nl 

Uitwerking Subsidieverordening in subsidieregelingen

Op dit moment zetten we de laatste puntjes op de i in de aanpassingen van de subsidieregelingen. Alle aanpassingen zijn gepresenteerd tijdens de openbare themabijeenkomst voor de raad op 16 juni 2020.

Presentatie themabijeenkomst 16 juni 2020 (pdf) 
Kunt u de pdf niet lezen? Wij kunnen u een print toesturen per post. Neem hiervoor contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.  

Het college van Burgemeester en Wethouders zal deze nieuwe beleidsregels naar verwachting na het zomerreces (september) vaststellen. De nieuwe beleidsregels zijn dan van toepassing op subsidiejaar 2022.

Wat betekent dit voor uw subsidieaanvraag voor 2022?

De vaststelling van de nieuwe Subsidieverordening heeft nu geen directe gevolgen voor uw reeds ingediende subsidieaanvraag voor 2022. U hoeft nu dus geen nieuwe aanvraag in te dienen. Wel kunnen de nieuwe beleidsregels van invloed zijn op uw subsidie.

Direct na de vaststelling van de nieuwe beleidsregels (september 2021) informeren wij subsidieaanvragers per brief en via onze gemeentelijke media. U kunt dan eventueel nog aanvullend een beroep doen op de nieuwe subsidieregels. Wij informeren u zo spoedig mogelijk.

Meer informatie of heeft u vragen?

Kijk voor meer informatie op de subsidiepagina op www.meerssen.nl (Regelen & Aanvragen -> Subsidies). Of bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.