Nieuwsbericht Update: Werkzaamheden Beekstraat & Stationstraat op schema!

Gepubliceerd op: 27 maart 2020 18:00

Overkluizing Watervalderbeek - Bestrating
Begin februari 2020 zijn de werkzaamheden van fase 2 van project Overkluizing Watervalderbeek van start gegaan: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door het onderste deel van de Beekstraat en de Stationstraat. Wat is de stand van zaken? 

 

Nieuwe ondergrondse leiding Watervalderbeek in bedrijf

Ondanks de beperkingen rond de Coronacrisis verlopen de werkzaamheden voorspoedig en ligt alles op schema. Het nieuwe ondergrondse tracé van de beek door de Beekstraat en Stationstraat is afgelopen week geinspecteerd en gereinigd en is inmiddels in gebruik. De Watervalderbeek loopt nu door de nieuwe ondergrondse buis door de Beekstraat/Stationstraat én de gerenoveerde overkluizing achter de woningen Stationstraat 1-17. De tijdelijke bovengrondse stalen leiding is afgebroken en opgeruimd. Ook de pompen aan de Beekstraat zijn verwijderd. 

Wat nog moet: de bestrating

De stratenmakers zijn hard aan het werk om de Beekstraat en Stationstraat opnieuw te bestraten. In de Beekstraat is het herstel van het straatwerk al duidelijk zichtbaar. De stoepen zijn al volledig herstraat. Naar verwachting kunnen we de Beekstraat vóór het weekend van 4 april weer in gebruik nemen.

In de Stationstraat zijn afgelopen week de laatste aansluitingen op de riolering gemaakt. Komende week starten we met het herbestraten van de stoep aan de kant met de oneven huisnummers (waar de uitbreiding van de Watervalderbeek is gemaakt).

Volgens planning

De werkzaamheden worden naar verwachting conform planning op 17 april afgerond.