Gemeente Meerssen | Uitvoeringsovereenkomst herstel Leukdervoetpad en aanpak wateroverlast

Nieuwsbericht Uitvoeringsovereenkomst herstel Leukdervoetpad en aanpak wateroverlast

Gepubliceerd op: 04 september 2020 16:00

In het Bunder- en Elslooërbos bij Moorveld liggen de Leukderbeek en het Leukdervoetpad. Deze plek laat duidelijk zien wat de gevolgen zijn van het veranderende klimaat. Heftige buien zorgen hier voor veel wateroverlast. Water vanaf het plateau komt hier samen en stroomt de berg af over het voetpad, dat hierdoor flink uitspoelt. Het materiaal van het pad wordt meegesleurd en belandt in het bos en in de Leukderbeek. Een ongewenste situatie die negatieve gevolgen heeft voor de directe omgeving en de lokale flora en fauna. Zo levert het wateroverlast op voor een aantal huizen in Geulle en is ook het uitgespoelde Leukdervoetpad al geruime tijd afgesloten voor de vele wandelaars in dit gebied. Bijzonder voor deze locatie is ook de aanwezigheid van de vuursalamander, een beschermde diersoort die in Nederland alleen nog maar voorkomt in Zuid-Limburg en dan met name in het Bunder- en Elslooërbos. Hoog tijd om dit probleem aan te pakken dus!

Leukdervoetpad

Op vrijdag 4 september 2020 tekenden Provincie Limburg, Gemeente Meerssen en Waterschap Limburg daarom een uitvoeringsovereenkomst, waarin ze aangeven dit probleem gezamenlijk op te gaan lossen. Aangezien het grootste probleem de toestroom van water vanaf het plateau is, moet daar ook de oplossing worden gezocht. Gezamenlijk wordt uitgewerkt hoe en waar dit water opgevangen kan worden en gedoseerd kan worden afgevoerd. Ook wordt het Leukdervoetpad op een duurzame en structurele manier hersteld.

Inloopbijeenkomst

Dit doen we niet alleen. Hierbij vragen we uw hulp en inbreng. Daarom organiseren we op dinsdag 15 september een inloopbijeenkomst waar u uw vragen kunt stellen, maar ook mee kunt denken en praten over mogelijke oplossingen. Wilt u hierover meepraten op 15 september tussen 19.00-21.30 uur in het gemeenschapshuis De Kollekamp in Moorveld? Meld u dan aan!

Aanmelden verplicht!

In verband met Corona willen we graag vooraf weten hoeveel mensen aanwezig zijn, zodat we indien nodig maatregelen kunnen treffen. Het is daarom noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor deze bijeenkomst. Dit kunt u doen bij de provinciaal projectleider dhr. B. Sibbing (bm.sibbing@prvlimburg.nl)

Bekijk hier het filmpje van de Provincie Limburg over dit project