Nieuwsbericht Uitslag raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Publicatiedatum: 23 maart 2018 20.45 uur

De uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 21-03-2018 is bekend.

De processen-verbaal N-10 en de opgave N-11 van het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten liggen in het gemeentehuis ter inzage totdat de Kiesraad de uitslag van het referendum bekend heeft gemaakt (donderdag 29 maart 2018).

Uitslag referendum