Nieuwsbericht Uitnodiging publieksbijeenkomst Wateroverlast Meerssen

Publicatiedatum: 01 juni 2018 08.30 uur

Water in balans

In juni 2017 zijn Waterschap Limburg en Gemeente Meerssen tijdens een 1e publieksbijeenkomst in gesprek geweest met inwoners over de grootste knelpunten wat betreft wateroverlast en mogelijke oplossingsrichtingen. In november 2017 zijn de inwoners tijdens een 2e publieksbijeenkomst geïnformeerd over de voorgestelde aanpak van wateroverlast.

3e publieksbijeenkomst op dinsdag 5 juni

De afgelopen maanden hebben de samenwerkende partners hard gewerkt aan de aanpak van wateroverlast. Op dinsdag 5 juni praten wij de mensen tijdens de 3e publieksbijeenkomst bij over wat er de afgelopen maanden is gebeurd en hoe het proces verder gaat verlopen.

De bijeenkomst wordt ook dit keer gemodereerd door Fabiënne Nijsten.

Nieuwe portefeuillehouder Wateroverlast

Bij deze gelegenheid zal de gisteren benoemde wethouder mr Paul Sanders aanwezig zijn als portefeuillehouder Wateroverlast.

Datum: dinsdag 5 juni 2018
Tijd: van 19.30 - ca. 21.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 Meerssen

Meedenken, meedoen

De samenwerkende partners lichten toe wat er de afgelopen maanden is gebeurd en hoe het proces nu verder gaat verlopen. Ook nodigen wij de inwoners tijdens deze avond uit om mee te praten in kleinere groepen, gericht op specifieke maatregelen. Denk hierbij aan het afkoppelen en infiltreren van regenwater in bebouwd gebied, het beschermen van de eigen woonomgeving en maatregelen in het landelijke gebied, zoals regenwaterbuffers. Ook wordt dan het nieuwe online-participatieplatform van Waterschap Limburg toegelicht.

Meerssen is een van de benoemde gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Meer informatie

www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans