Nieuwsbericht Uitnodiging publieksbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Publicatiedatum: 17 mei 2018 15.35 uur

Water in balans
Vorig jaar juni hebben wij u in een eerste publieksbijeenkomst gevraagd naar de grootste wateroverlastknelpunten in Meerssen en de mogelijke oplossingsrichtingen. In november hebben we u tijdens de tweede publieksbijeenkomst geïnformeerd over de voorgestelde aanpak van de wateroverlast. De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd en hebben de samenwerkende partners hard gewerkt aan de aanpak van de wateroverlast. Wij praten u graag bij over de laatste stand van zaken. U bent van harte welkom op dinsdag 5 juni in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen voor de derde publieksbijeenkomst. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot ca. 21.30 uur. In het bijzonder inwoners van Ulestraten, Meerssen-centrum, Meerssen-West en Meerssen-Oost, maar ook in het buitengebied, nodigen we uit om naar de bijeenkomst te komen. Aanmelden is niet nodig.

Laat u informeren en praat mee

De samenwerkende partners lichten toe wat er de afgelopen maanden is gebeurd en hoe het proces nu verder gaat verlopen. Ook nodigen wij u deze avond uit om mee te praten in kleinere groepen, gericht op enkele specifieke maatregelen. Denk hierbij aan het afkoppelen en infiltreren van regenwater in bebouwd gebied, het beschermen van uw eigen woonomgeving en maatregelen in het landelijke gebied, zoals regenwaterbuffers. Uw inbreng is zeer welkom!

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Meerssen is een van de benoemde gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans