Nieuwsbericht Uitnodiging publieksbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Publicatiedatum: 09 november 2017 10.10 uur

Water in balans
Na een inspirerende bijeenkomst eind juni van dit jaar nodigen Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen de inwoners van Meerssen graag uit voor de tweede publieksbijeenkomst.

Dinsdag 21 november in De Stip

We heten u van harte welkom op dinsdag 21 november a.s. in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot ca. 21.30 uur. In het bijzonder inwoners van Ulestraten, kern Meerssen, Meerssen-West en Meerssen-Oost nodigen we uit om naar de bijeenkomst te komen. Aanmelden is niet nodig.

Stand van zaken

Wateroverlast
Op deze avond praten de gemeente Meerssen, Waterschap Limburg en andere betrokken organisaties u graag bij over de stand van zaken rondom de aanpak van de wateroverlastknelpunten in Meerssen. We lichten toe wat we gedaan hebben met de door u aangedragen knelpunten en oplossingen en gaan met elkaar hierover in gesprek. De wijze waarop de betrokken partijen gezamenlijk de wateroverlastproblematieken willen aanpakken komt deze avond uitgebreid aan bod. Hierbij geven we aan wat u van ons kunt verwachten en waar u gevraagd wordt zelf een bijdrage te leveren, ook als u zelf geen wateroverlast heeft.

Wat kunt u zelf doen?

Verder vertellen we wat u zelf kunt doen om uw woning te beschermen tegen wateroverlast en hoe wij u daarbij kunnen helpen. U wordt van harte uitgenodigd hierover mee te praten.

Vragen?

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Water in balans

Meerssen is een van de benoemde gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.