Gemeente Meerssen | Uitnodiging online verenigingscafé Regio Heuvelland

Nieuwsbericht Uitnodiging online verenigingscafé Regio Heuvelland

Gepubliceerd op: 18 november 2021 20:35

verenigingscafé
Heb jij een prangende vraag over ledenwerving in deze uitdagende tijd? Wil je inspiratie opdoen en jouw kennis vergroten als het gaat om samenwerking, het binden en boeien van o.a. leden en vrijwilligers en het vergroten van de zichtbaarheid van jouw amateurkunst- of erfgoedvereniging? Wil je samen met ons meedenken over hoe we cultuurverenigingen kunnen versterken? Of wil je verenigingen uit de omgeving (beter) leren kennen? Meld je dan aan voor het online Verenigingscafé, regio Heuvelland op dinsdag 23 november aanstaande van 19.30 - 21.00 uur via MS Teams.

Tijdens het Verenigingscafé stelt het Huis voor de Kunsten Limburg zich kort voor. Wat kunnen wij betekenen voor vrijwilligersbesturen van amateurkunstverenigingen en erfgoedorganisaties, met name als het gaat over het versterken van de organisatiekracht? Dit lichten we toe aan de hand van drie thema's en concrete voorbeelden. Daarna gaan we hierover met elkaar in gesprek. Wat is er volgens jullie nodig om verder te komen en je eigen positie en slagkracht te versterken? En hoe pakken we dat gezamenlijk aan?

Wil je deelnemen aan het online Verenigingscafé in regio Heuvelland?

Meld je dan (met maximaal twee afgevaardigden van de vereniging of organisatie) aan via het online aanmeldformulier: https://forms.gle/czMRSfSB7kyzS98Y9.

Ben je verhinderd op de bovenstaande datum? Meld je dan gerust aan voor één van de andere cafés in Limburg. Kijk voor meer informatie op www.hklimburg.nl/verenigingscafe.

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Huis voor de Kunsten Limburg, via tel. 0475-399299 of verenigingscafe@hklimburg.nl.

Het Verenigingscafé voor de regio Heuvelland wordt georganiseerd in samenwerking met Heuvelland Bibliotheken - Bibliotheek Margraten en Linda Frints (DOORBUILDERS - Kunst & Cultuur Management).

Contact: 0475-399299 of verenigingscafe@hklimburg.nl