Nieuwsbericht Uitnodiging inwonersbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Publicatiedatum: 12 juni 2017 13.20 uur

Water in balans
Met het programma Water in Balans werkt het Waterschap Limburg aan oplossingen ter voorkoming van wateroverlast. Het Waterschap Limburg ontwikkelt samen met betrokken partijen ook in de gemeente Meerssen maatregelen tegen wateroverlast.

Inwonersbijeenkomst

Voor iedereen die zich betrokken voelt, organiseert het Waterschap Limburg in samenwerking met de gemeente een inwonersbijeenkomst. Op deze avond informeert het Waterschap Limburg en de gemeente u over de laatste stand van zaken. Wij vragen u tevens mee te denken over de aanpak van de wateroverlast in de eigen leefomgeving.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 juni 2017 in gemeenschapshuis de Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen.  Aanvang 19.00 uur (tot circa 21.00 uur). 

U bent van harte welkom!