Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Uitnodiging inloopbijeenkomst noodmaatregelen wateroverlast Meerssen

Gepubliceerd op: 13 augustus 2018 12:50

Uitnodiging inloopbijeenkomst dinsdag 28 augustus

Water in balans
Meerssen is één van de gebiedspilots van het programma Water in Balans van Waterschap Limburg. Met dit programma werkt het waterschap samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.

Wateroverlast Meerssen

Tijdens de extreme hoosbuien van afgelopen mei ontstond in Meerssen op veel plekken water- en modderoverlast. De regenwaterbuffers in het watersysteem van Waterschap Limburg hebben over het algemeen goed gefunctioneerd, maar door de buitengewone intensiteit van de buien is toch wateroverlast ontstaan.

Noodmaatregelen

Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen zijn samen met de omgeving aan de slag gegaan met het voorbereiden van maatregelen om de overlast van vergelijkbare buien in de nabije toekomst te beperken. Deze maatregelen werkt het waterschap momenteel verder uit. Dit gebeurt in nauw overleg met alle betrokken partijen. Maar het uitwerken van deze maatregelen vergt tijd, terwijl de kans op hevige neerslag blijft. Daarom hebben waterschap en gemeente besloten om noodmaatregelen te treffen, vooruitlopend op de uitwerking van het totale maatregelenpakket.

Het is de bedoeling om:

  • Vier gronddammen aan te leggen van ruim één meter hoog in het dal van de Watervalderbeek.
  • Drie gronddammen aan te leggen ter hoogte van de Watervalweg en één gronddam aan te leggen ter plaatse van de Raarslakweg.
  • Deze gronddammen in het landschap in te passen, gecombineerd met het ophogen van de Raarslakweg.
  • Langs de Cazenderstraat - Pastoor Arnold Somyasingel een rij 'big bags' te plaatsen.

Tevens zijn/worden momenteel nog andere maatregelen door gemeente en waterschap getroffen:

  • Het fietspad aan de Proost Beaufortstraat wordt verlaagd, waardoor het water kan doorstromen richting Geul.
  • Bij parkeerplaats 't Bergske worden maatregelen getroffen, zodat het water daar beter afgevoerd wordt.
  • De landbouwwegen ten noorden van de gemeente Meerssen worden verhoogd om het water tegen te houden.
  • Bij het nieuwe Kindcentrum aan de Pastoor Dominicus Hextraat in Meerssen wordt een waterberging aangelegd.

Inloopbijeenkomst dinsdag 28 augustus

Wij praten u graag bij over de noodmaatregelen tijdens een inloopbijeenkomst. Wij laten u zien wat de noodmaatregelen precies inhouden. U kunt ook visualisaties bekijken van de gronddammen. Zo krijgt u een goed beeld hoe de noodmaatregelen in de landschappelijke omgeving passen. U heeft alle gelegenheid om vragen te stellen.

Vrij binnenlopen tussen 18.30 en 20.30 uur

U bent van harte welkom op dinsdag 28 augustus in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen. De bijeenkomst duurt van 18.30 tot 20.30 uur. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Aanmelden is niet nodig. Heeft u vragen over de inloopbijeenkomst? Stuur een mailtje naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl.

Online inzien plannen

Kunt u niet naar de bijeenkomst komen, maar wilt u de plannen toch graag inzien? Dat kan online via de website van Waterschap Limburg: https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/