Gemeente Meerssen | Uitnodiging Informatiemarkt voor getroffenen wateroverlast

Nieuwsbericht Uitnodiging Informatiemarkt voor getroffenen wateroverlast

Gepubliceerd op: 05 november 2021 11:40

Banner
Op zondag 28 november organiseert de gemeente Meerssen een informatiemarkt voor getroffenen van de wateroverlast. Deze vindt plaats in Gemeenschapshuis De Stip. In dit artikel leest u meer over de inhoud van de informatiemarkt.

Doel van de informatiemarkt

De informatiemarkt heeft als doel om de getroffenen van de wateroverlast te informeren en actuele vragen te beantwoorden. Er zijn diverse organisaties aanwezig, zodat we zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden. Een overzicht van organisaties vindt u verderop in dit artikel. Daarnaast biedt de bijeenkomst de mogelijkheid voor lotgenoten om met elkaar in contact te komen en verhalen te delen.

Coronamaatregelen

Bij de organisatie van de informatiemarkt houden wij ons aan de geldende coronamaatregelen. Dat betekent dat u zich vooraf moet inschrijven voor een van de drie tijdsblokken. Daarnaast heeft u voor de toegang tot de informatiemarkt een coronatoegangsbewijs (QR code) nodig. Bij uw bezoek aan de informatiemarkt is het dragen van een mondkapje verplicht.

Inschrijven voor 24 november

U kunt zich voor de informatiemarkt inschrijven door een mail te sturen aan: wateroverlast@meerssen.nl. Vermeld in uw e-mailbericht de volgende gegevens:

  • uw voor- en achternaam
  • in welk getroffen gebied u woont of in welk getroffen gebied uw bedrijf is gevestigd?
  • uw telefoonnummer
  • welk tijdsblok uw voorkeur heeft: van 10-12 uur, van 12-14 uur of van 14-16 uur.
  • met hoeveel personen u komt

U kunt zich inschrijven tot 24 november 2021.

Heeft u geen internet? U kunt zich ook telefonisch aanmelden via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoonnummer 14 043.

Vervoer naar De Stip

Heeft u geen mogelijkheid om op eigen gelegenheid naar de informatiemarkt te komen, dan kan de gemeente Meerssen busvervoer organiseren. U kunt dit aanvragen via wateroverlast@meerssen.nl of via telefoonnummer 14 043.

Deelnemende organisaties


Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) / Verzekeringskwesties

Een onafhankelijk schade-expert informeert u aan de hand van een presentatie over de WTS-regeling en verzekeringskwesties. Deze presentatie vindt elk tijdsblok plaats en start op de volgende tijdstippen: 10.45 uur, 12.45 uur en 14.45 uur.

Welzijnsorganisatie Trajekt

Er is ook aandacht zijn voor het psychosociale effect van de ramp. Trajekt is de welzijnsonderneming voor Maastricht en het Heuvelland. Bij Trajekt kunt u terecht met uw vragen op dit gebied.

Slachtofferhulp

Ook Slachtofferhulp is aanwezig om u waar mogelijk te ondersteunen bij het verwerken van de emotionele impact van de ramp. U kunt hier terecht met vragen over emotionele hulp en traumaverwerking.

GGD

De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten oftewel GGD'en beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland. De GGD zet vooral in op maatregelen die de gezondheid van grote delen van de bevolking en risicogroepen beschermen. U kunt bij de GDD terecht voor vragen over de algemene gezondheid na de wateroverlast en milieuvragen (o.a. advies over vocht, schimmels en stank in woningen en luchtkwaliteit).

Waterschap / Rijkswaterstaat

Het Waterschap zorgt voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken. Rijkswaterstaat zorgt voor de infrastructuur in Nederland, zoals bruggen, tunnels, wegen en rivieren. Beide organisaties bundelen hun kennis om antwoorden te geven op vragen over de waterlopen in Gemeente Meerssen en het onderhoud hiervan.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij zijn beschikbaar om vragen van ondernemers over de wateroverlast te beantwoorden

Gemeente Meerssen

Ook de Gemeente Meerssen zelf bemant een stand tijdens de informatiemarkt. U kunt hier terecht met vragen over bijvoorbeeld: Hoogwater in de toekomst, constructieve veiligheid van woningen, het Nationaal Rampenfonds en andere algemene gemeentelijke vragen.