Nieuwsbericht Uitnodiging bijeenkomst Buurtpreventieteams

Publicatiedatum: 27 februari 2018 11.40 uur

In Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten zijn buurtpreventieteams actief. Deze vorm van burgerparticipatie zorgt voor meer verbinding, veiligheid en veiligheidsgevoel in buurten en wijken. Buurtpreventieteams ontstaan op initiatief van betrokken bewoners. De gemeente vervult een faciliterende rol.

Bespreking resultaten & verbeterpunten

Binnenkort organiseert de gemeente Meerssen op verzoek van enkele buurtpreventieteams een evaluatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen niet alleen reeds behaalde resultaten aan de orde, maar willen wij met uw hulp ook mogelijke verbeterpunten en knelpunten aan de orde stellen.

Ook voor buurtpreventieteams in oprichting

We stellen het daarom zeer op prijs als deelnemers van elk buurtpreventieteam aanwezig kunnen zijn. Op basis van de aanmeldingen kiezen wij een geschikte locatie. Aansluitend ontvangt u de definitieve uitnodiging. En natuurlijk zijn ook die buurtpreventieteams van harte welkom, die nog in oprichting zijn, of die zich nog niet bij de gemeente hebben kenbaar gemaakt.

Wat: bijeenkomst van alle buurtpreventieteams

Wie: 2 of 3 vertegenwoordigers per buurtpreventieteam

Wanneer: eind maart / begin april in de avonduren

Waar: locatie volgt op basis van de aanmeldingen

Graag uiterlijk 7 maart aanmelden

U kunt maximaal 3 deelnemers van uw buurtpreventieteam uiterlijk 7 maart aanmelden via e-mail info@meerssen.nl. Met vragen kunt u terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoon 14 043 en vragen naar beleidsmedewerker Veiligheid Ingrid van der Hijden.

Samen - voor een veilige buurt!

Buurtpreventieteams

Meer weten over buurtpreventie?

Kijk op deze website.