Nieuwsbericht Uitgebreid GGD-onderzoek naar gezondheid Zuid-Limburgers

Publicatiedatum: 16 september 2016 13.05 uur

GGD logo
Ongeveer 90.000 inwoners van Zuid-Limburg ontvangen eind september een uitnodiging van de GGD om mee te doen aan de 'Gezondheidsmonitor volwassen en ouderen 2016'. Zij krijgen vragen over bijvoorbeeld hoeveel ze bewegen, of ze weleens alcohol drinken, mantelzorger zijn en of ze tevreden zijn over hun gezondheid. Alle GGD'en in Nederland voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente. Met de verzamelde gegevens kunnen gemeenten en de GGD activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van hun inwoners te verbeteren.

Ook úw deelname is belangrijk!

Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Alleen zo kunnen gemeenten een duidelijk beeld krijgen van de gezondheid, leefstijl, zorggebruik en zorgbehoeften van hun inwoners.

Meer informatie?

Meer informatie: www.ggdzl.nl