Nieuwsbericht Uitbreiding parkeervoorziening De Nachtegaal (Meerssenerbroek)

Publicatiedatum: 16 december 2016 13.35 uur

Vandaag was het zover!  

De parkeergelegenheid bij de Uitspanning de Nachtegaal in Meerssen is officieel uitgebreid van 60 naar 80 parkeerplaatsen. Voor dit doel is de parkeerplaats naast De Nachtegaal uitgebreid en zijn (ondergronds) verhardingen aangebracht om parkeren in de berm mogelijk te maken. De bermen worden nog ingezaaid met gras, zodat alles in het voorjaar weer een groen aanzicht heeft.

 Nachtegaal verbeterd parkeerterrein 

Vlnr uitbater Guus Essers, wethouder drs Guido Houben, uitbater John Crutzen, aannemer Hub Odekerken en Felicien Spees (gemeente Meerssen)

Prachtig natuurgebied 

Uitspanning De Nachtegaal in Meerssen ligt in het Meerssenerbroek: een beschermd natuurgebied met prachtige hellingbossen dat doorsneden wordt door de meanderende Geul en gekenmerkt wordt door grazende Gallowayrunderen.

Uitbreiding en verbetering 

Omdat het aantal bezoekers de aanwezige parkeercapaciteit vaak te boven ging, heeft het college van B&W in overleg met uitbaters John Crutzen en Guus Essers besloten om de aanwezige (lang- en kort-)parkeergelegenheid voor de bezoekers van het natuurgebied en Uitspanning De Nachtegaal te verbeteren en uit te breiden.  

Betere doorstroming verkeer

In combinatie met reeds ingevoerde verkeersmaatregelen is ook de verkeersveiligheid verbeterd en is er bovendien sprake van een betere doorstroming van het verkeer van en naar de nabijgelegen Camping 't Geuldal.