Nieuwsbericht Tweede proef tijdelijke verkeersmaatregelen Lindenlaan Bunde

Publicatiedatum: 12 februari 2016 09.15 uur

Vorig jaar vond er - bij wijze van proef - een stopverbod plaats aan beide zijden van de Lindenlaan. Naar aanleiding van deze proef is er op 18 januari jongstleden overleg gevoerd door:

  • Aanwezige bewoners Lindenlaan/Pastoorslaan
  • Schooldirectie basisschool Franciscus en OBS de Bundeling
  • Ouderraad/oudercomité en medezeggenschapsraad beide scholen
  • Gemeentelijke adviseurs

Afspraken

Tijdens het overleg kwam de evaluatie van de eerste proef aan bod. De aanwezigen hebben een aantal vervolgafspraken gemaakt.

  1. Start van een tweede proef algeheel stopverbod Lindenlaan tussen Sportlaan en Wilgenlaan op 15 februari. De proeftijd is drie maanden en betreft beide zijden van de Lindenlaan. Het stopverbod is van maandag t/m vrijdag op de volgende tijdstippen van kracht 08.00 – 08.45 uur, 11.45 – 13.15 uur en 14.45 – 15.15 uur. 
  2. Fietsroute via Sportlaan en Lindenlaan.
  3. Autoroute via Meidoornlaan – Kersenlaan – Schoollaan – Pastoorslaan. De Schoollaan wordt alléén gebruikt als Kiss & Ride Zone (direct in- en uitstappen kinderen).
  4. Direct aanwonenden van de Lindenlaan (nummers 58 t/m 100) kunnen aanspraak maken op een ontheffing om de auto in de Lindenlaan te parkeren tijdens de tijden van het stopverbod.

Plaatsing stopverbodborden

Om afspraak 1 nadrukkelijk bij brengers en halers onder de aandacht te brengen, zijn er verkeersborden geplaatst en/of geactiveerd. De gemeentelijke BOA's zien toe op naleving van het stopverbod. Indien nodig treden de BOA's direct verbaliserend op.

Diverse routes

Op de onderstaande afbeelding ziet u de routes voor de auto (brengers en halers), de parkeergelegenheden en de routes voor de fietsers en lopende ouders/kinderen (vanuit de richting Ingenope). Voor de (verkeers)veiligheid van iedereen, vragen wij u vriendelijk om gebruik te maken van deze routes.

Stopverbod Lindenlaan tweede proef